Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:38
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:38
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Turističko poslovanje
2016, br. 18, str. 81-90
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 21/01/2017
doi: 10.5937/TurPos1618081T
Creative Commons License 4.0
Značaj uslužnog sektora u privredi Srbije
Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd

Sažetak

Uslužni sektor danas ima sve veći značaj u svetskoj privredi, imajući u vidu da generiše velike prihode, ima sve veće učešće u stvaranju dohotka i povećavanju zaposlenosti. Uslužna preduzeća imaju snažan uticaj i značaj za privredu svake zemlje, jer doprinose rastu zaposlenosti i rastu društvenog bruto proizvoda, te imaju snažan uticaj i na formiranje potreba i želja potrošača na tržištu. Nacionalne privrede, posebno razvijenih zemalja, sektoru usluga daju sve veći značaj i zasnivaju svoje nove strategije razvoja na sektoru usluga. Uslužni sektor Srbije je u porastu, te privreda Srbije mora dati veći značaj ovom sektoru što će usloviti brojne prednosti za privredu Srbije, kao što su povećanje zaposlenosti, ekonomske i tehnološke promene, rast međunarodne razmene i sl. Upravo, posticanje procesa razvoja sektora usluga, povećanoj standardizaciji poslovanja u sektoru usluga, te unapređivanje konkurentnosti, investicija, posticanje izvoza usluga, kao i stvaranje povoljnog ekonomskog ambijenta za razvoj uslužnih kompanija predstavljaju ključne poslove koje Srbija treba da radi u budućem periodu. Privreda Srbije mora u budućem periodu ulagati u razvoj uslužnog sektora i zasnivati svoje koncepte razvoja upravo na uslužnom sektoru, sa posebnim akcentom na razvoj turizma, koji može dovesti do povećavanja deviznog priliva, rasta zaposlenosti, kao i poboljšanja kvaliteta života stanovištva. Prihvatanje uslužnog sektora, a posebno turizma, kao efikasnog instrumenta za uključivanje u međunarodnu tržišnu konkurenciju, predstavlja osnovu za dalji privredni rast Srbije.

Ključne reči

Reference

*** Narodna banka Srbije. http://www.nbs.rs/internet/cirilica/50/50_5.html
APR Saopštenje o poslovanju privrede u RS u 2015
CIA The world factbook 2016-17. preko linka: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/wfbExt/region_eur.html
Crnomarković, J. (2010) Spoljnotrgovinska robna razmena Republike Srbije 1988-2009. u: Trendovi, Beograd: Republički zavod za statistiku Srbije, sep. 2010
Narodna banka Srbije (2016) Tromesečni pregled kretanja indikatora finansijske stabilnosti Republike Srbije. Beograd
Republička agencija za elektronske komunikacije (2015) Pregled tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji 2014. Beograd
Republička agencija za elektronske komunikacije (2013) Pregled tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji 2012. Beograd, str. 11, i Republička agencija za elektronske komunikacije, 2015, Pregled tržišta telekomunikacija u Republici Srbiji 2014, Beograd
Republički zavod za statistiku (2016) Statistički kalendar Srbije 2016