Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Turističko poslovanje
2015, br. 15, str. 53-61
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 22/09/2015
doi: 10.5937/TurPos1515053B
Nematerijalno kulturno nasleđe u Srbiji kao turistički brend
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd

Projekat

Geografija Srbije (MPNTR - 47007)
Srbi i Srbija u jugoslovenskom i međunarodnom kontekstu: unutrašnji razvitak i položaj u evropskoj/svetskoj zajednici (MPNTR - 47027)

Sažetak

Narodno stvaralaštvo Srbije, predstavljeno kao deo nematerijalnog kulturnog nasleđa bogato je duhovnim i svetovnim vrednostima i ispoljava se kroz običaje, praznovanja, muziku, pesmu, igru, priče, mitove i legende. Kao deo turističke ponude, prezentuje se i na brojnim turističkim manifestacijama. U 2012. godini formirana je mreža za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. U registru nacionalnog Centra nalazi se, za sada, 27 elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa, koji odražavaju i nacionalni kulturni identitet srpskog naroda, a delom i pojedinih nacionalnih manjina. Takođe, postoje elementi koji se ne nalaze na ovoj listi, već predstavljaju turistički značajne vrednosti, poput žetveno hlebnih obreda (Dužijanca), košenja trave (Kosidba na Rajcu), opančarskog zanata i drugih. U radu je napravljena kategorizacija i klasifikacija nematerijalnog kulturnog nasleđa, a izdvojeni su oni elementi koji imaju određeni turistički potencijal, te kao takvi mogu predstavljati i značajan faktor pri formiranju turističkog brenda Srbije.

Ključne reči

nematerijalno kulturno nasleđe; turizam; brend; Srbija

Reference

Bjeljac, Ž. (2006) Teorijsko metodološke osnove manifestacionog turizma. u: Popović B.I. [ur.] Posebna izdanja Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, 67
Bjeljac, Ž., Terzić, A., Ćurčić, N. (2014) Turizmološka valorizacija nematerijalne kulturne baštine Srbije po Hilari Du Kros Metodi. Etnoantropološki problemi, Beograd, 9(1), 195-217
Bjeljac, Ž. (2010) Turističke manifestacije u Srbiji. u: Popović B.I., Lukić V. [ur.] Posebna izdanja Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, knj.82
Bjeljac, Ž., Ćurčić, N. (2005) Ethnographic events in Vojvodina as part of tourist offer. Geographica Pannonica, br. 9, str. 59-64
Bjeljac, Ž., Čurčić, N. (2010) Turizmološka valorizacija etnografskih manifestacija u Srbiji. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 5, br. 3, str. 227-242
Cromwell, T. (2013) Why nation branding is important for tourism. Article at: http://www.diplomatictraffic.com/nation_branding.asp?ID=18
Cudny, W. (2013) Festival tourism: The concept, key functions and dysfunctions in the contex of tourism. Geography studies/Geographical Journal/Geograficky casopis, 65 (2), 105-118
du Cros, H. (2000) Planing for sustainble cultural heritage tourism. u: Final report to the Lord Wilson Heritage Trust Council, Hong Kong: SAR
Fan, Y. (2006) Branding the nation: What is being branded?. Journal of Vacation Marketing, 12(1): 5-14
Hall, D. (2002) Brand development, tourism and national identity: The re-imaging of former Yugoslavia. Journal of Brand Management, 9(4): 323-334
Keller, K.L. (1993) Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57, 1-22
Kotler, P., Gertner, D. (2002) Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective. Journal of Brand Management, vol. 9, br. 4-5, str. 249-261
Krivošejev, V. (2012) Muzeji, menadžment, turizam. Narodni muzej Valjevo, ur. Pjevalica J
Lukić-Krstanović, M., Divac, Z. (2012) Programiranje nematerijalnog kulturnog nasleđa grada paradigme i percepcije. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 60, br. 2, str. 9-23
Manić, L., Simeunović-Bajić, N., Aleksić, M. (2012) Studentska percepcija uloge kulture i kulturnog nasleđa u formiranju nacionalnog brenda. Kultura, br. 137, str. 194-209
Niškanović, V. (2012) Nematerijalna kulturna baština Srbije. u: Regionalna naučna konferencija “Predlozi sanacije i revitalizacije baštine u regionu Jugoistočne Evrope”, Niš, Međunarodni savet muzeja i Regionalna alijansa ICOMa za Jugoistočnu Evropu
Stanojlović, A., Ćurčić, N., Pavlović, N. (2010) Tourism valorisation of site 'Lazar's town' in Kruševac. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 60, br. 2, str. 77-92