Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 7 od 33  
Back povratak na rezultate
Marketing
2018, vol. 49, br. 4, str. 299-310
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 28/03/2019
doi: 10.5937/markt1804299M
Creative Commons License 4.0
Marketinški pristup specifičnim oblicima turizma u kontekstu revitalizacije nerazvijenih oblasti istočne Srbije
Džon Nezbit Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar

e-adresa: momciloman@gmail.com

Sažetak

Cilj rada je da istraži, analizira i realno ocene mogućnosti i prilike marketinških i sličnih alata i resursa, kako bi se evidentirale određene promene u turističkoj tražnji, sa akcentom na nerazvijena područja istočne Srbije. Marketingu je data krucijalna, strateška uloga, posebno u delu isticanja aktuelnih trendova na turističkom tržištu, kreiranja održivog i dostojnog koncepta marketing miksa, iznalaženja delotvorne marketing komunikacije, brendiranja destinacije i dr. Masovni turizam više nije u trendu. Ljudi sve intenzivnije žele da borave u ekološki čistoj prirodi, atraktivnim, uzbudljivim prostorima, da dožive autentične emocije novih sfera turizma, spremni su na veće troškove, traže elemente avanture, uzbuđenja, da dožive etno turizam na selu, da krenu putevima vina, da aktivno učestvuju na nesvakidašnjoj lokalnoj manifestaciji i sl. Novi trendovi analiziraju sfere kao što su aktivan odmor, alternativni, avanturistički turizam, boravak u prirodi, novi izazovi. Staviće se akcenat na nerazvijene oblasti u Braničevskom, Borskom, Zaječarskom i Pirotskom okrugu.

Ključne reči

Reference

*** (2018) Zakon o turizmu Republike Srbije. Službeni glasnik R. Srbije, član 3, broj 13.2018
Belch, E.G., Belch, A.M. (2018) Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. McGraw-Hill
Kotler, P., Keller, K.L. (2016) Marketing management. Pearson Education
Manić, M. (2018) Strategije prodaje u novoj eri marketing komunikacija. Zaječar: Fakultet za menadžment Zaječar
Manić, M., Trandafilović, I., Ratković, M. (2018) Esencijalni značaj marketing menadžmenta u kreiranju sportsko rekreativnog turizma u Srbiji. Beograd: Limen (Liderstvo i menadžment)
Morgan, N., Pritchard, A., Pride, R. (2011) Destination Brand - Managing Place Reputation. Elsevier
Republički zavod za statistiku (2018) Saopštenje - anketa o prihodima i uslovima života. dec.2018
Republički zavod za statistiku (2018) Statistički godišnjak R. Srbije, Beograd, Turizam i ugostiteljstvo
Richard, G., Palmer, R. (2010) Eventful Cities - Cultural management and urban revitalisation. Butterworth-Heinemann
UNWTO (2018) Exploring health tourism: Executive summary. European Travel Commission
Vlada Republike Srbije (2016) Strategija razvoja turizma R. Srbije (2016) za period od 2016. do 2025. god. Beograd
World Tourism Organization (2017) Annual repport. Madrid, Spain
World Tourism Organization (2018) Tourism highlights. Madrid, 2018 Edition