Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 42  
Back povratak na rezultate
O čitalačkim navikama srednjoškolaca i nastavi književnosti
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresasnezana.bozic@filfak.ni.ac.rs
Projekat:
Istraživanje je obavljeno u okviru projekta: Istraživanje književne i jezičke prošlosti i sadašnjosti na prostoru jugoistočne Srbije, br. 183/1-16-01, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

Ključne reči: čitanje; nastava književnosti; čitalačke navike; lektira; biblioteka
Sažetak
U uvodnom delu rada razmatraju se promenjene čitalačke navike dece i mladih, uslovljene različitim faktorima - razvojem savremenih tehnologija, upotrebom interneta, stalnim čitanjem različitih sadržaja sa brojnih ekrana, promenjenim modelima mišljenja, "ubrzanim" vremenom i dr. Takav kontekst ostavlja malo prostora za čitanje knjiga i drugih štampanih publikacija, a posebno tzv. lepe književnosti (beletristike). Zato je u našem istraživačkom fokusu odnos učenika srednje škole prema knjizi i čitanju, u okvirima nastave književnosti i van nje, u privatnoj sferi. Cilj je da se ispitaju njihove čitalačke navike i stavovi o knjizi i čitanju da bi se - upoređivanjem dobijenih podataka sa rezultatima sličnih istraživanja - utvrdila priroda promena koje su se u međuvremenu desile, kao i da bi nova saznanja mogla da se upotrebe pri kreiranju ozbiljnih, na empirijskim činjenicama zasnovanih, metodičkih strategija za poboljšanje aktuelnog analiziranog stanja. Središnji deo rada čini prezentacija istraživanja sprovedenog na uzorku od 1177 učenika iz trinaest srednjih škola s područja Niša i Novog Pazara, realizovanog krajem 2018. i početkom 2019. godine. Putem anonimnog anketnog upitnika prikupljani su i potom interpretirani podaci o porodičnim i školskim navikama učenika vezanim za knjigu i čitanje, o njihovom odnosu prema školskoj lektiri, bibliotekama, elektronskim knjigama i književnosti na mreži, stvaralaštvu i studijama književnosti.
Reference
Božić, S. (2018) Prijateljstvo na mreži - o internetu i nastavi književnosti. Niš: Filozofski fakultet
Bubalo-Živković, M., Lukić, T. (2015) Mladi u Srbiji početkom 21. veka. Beograd: Republički zavod za statistiku
Cenić, M. (2017) Hari Poter i problem čitanja - uzroci krize čitanja i načini njenog prevazilaženja. Niš: Filozofski fakultet, master rad
Grosman, M. (2010) U obranu čitanja - čitatelj i književnost u 21. stoljeću. Zagreb: Algoritam
Ilić, P., Maljković, M., Košničar, S. (2013) Čitanjem ka stvaranju - stvaranjem ka čitanju. Novi Sad: Prometej
Ilić, P., Gajić, O., Maljković, M. (2007) Kriza čitanja - kompleksan pedagoški, kulturološki i opštedruštveni problem. Novi Sad: Gradska biblioteka
Ivković, M.M. (2015) Doprinos proučavanju čitalačkih interesovanja učenika razredne nastave. Uzdanica (Jagodina), vol. 12, br. 2, str. 45-60
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizulanu politiku i kulturu (EACEA) (2011) Poučavanje čitanja u Europi - konteksti, politike i prakse. Bruxells, P9 Eurydice, Retrieved January 23, 2017. from: www: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.pdf
Kar, N. (2013) Plitko - kako internet menja način na koji mislimo, čitamo i pamtimo. Smederevo: Heliks
Krnjaić, Z., Stepanović, I., Pavlović-Babić, D. (2011) Čitalačke navike srednjoškolaca u Srbiji. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 43, br. 2, str. 266-282
Kuvač-Levačić, K. (2013) Razvoj i vrste čitanja, tipologija čitatelja s obzirom na čitanje 'neknjiževnih' tekstova. u: Mićanović M. [ur.] Simpozij učitelja i nastavnika hrvatskog jezika (IV) - Čitanje za školu i život - zbornik radova, Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje, 13-22
Marković, S. (2012) Novija istraživanja čitalačkih interesovanja i navika učenika razredne nastave. u: Književnost za decu i omladinu - nauka i nastava - zbornik radova, 15: 249-262
Nusbaum, M. (2012) Negovanje čovečnosti - klasična odbrana reforme u liberalnom obrazovanju. Reč - časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja, (prev. Slobodanka Glišić). 82/28, 247-275. Posećeno aprila 2020. na: https://www.fabrikaknjiga.co.rs/wp-content/uploads/2012/03/08-Marta-Nusbaum.pdf
Pavičić, J. (2013) Suvremeni prozaik pred izazovom 'smrti čitanja'. u: Mićanović M. [ur.] Simpozij učitelja i nastavnika hrvatskog jezika (IV) - Čitanje za školu i život - zbornik radova, Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje, 6-12
Prensky, M. (2009) H. sapiens digital: From digital immigrants and digital natives to digital wisdom. 12. 2. 2010. www.innovateonline.info/pdf/vol5_issue3/H._Sapiens_Digital-From_Digital_Immigrants_and_ Digital_Natives_to_Digital_Wisdom.pdf
Prensky, M. (2001) Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, Vol. 9, No 5. October 2001, pp. 1-6, http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
Purić, D. (2012) Učitelj i čitalačka interesovanja učenika mlađeg školskog uzrasta. u: Jovanović V., Rosić T. [ur.] Književnost za decu i omladinu - nauka i nastava - zbornik radova, Jagodina: Pedagoški fakultet, 213-227, Posebna izdanja, Naučni skupovi, knj. 15
Rosandić, D. (2005) Metodika književnoga odgoja. Zagreb: Školska knjiga
Rosandić, D. (1986) Metodika književnog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga
Stamenković, S. (2012) Medijska pismenost kao neophodan uslov razumevanja Novih medija. Kultura, br. 135, str. 65-77
Vučković, D. (2012) Čitalačka interesovanja učenika petog razreda osnovne škole. u: Jovanović V., Rosić T. [ur.] Književnost za decu i omladinu - nauka i nastava - zbornik radova, Jagodina: Pedagoški fakultet, 195-211, Posebna izdanja, Naučni skupovi, knj. 15
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2003014B
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2020.
Creative Commons License 4.0