Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 42  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 33, br. 4, str. 107-119
O strategijama učenja leksike kod studenata stranih filologija
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet

e-adresasladjana.stanojevic@filum.kg.ac.rs
Projekat:
Dinamika struktura savremenog srpskog jezika (MPNTR - 178014)

Ključne reči: strategije učenja jezika; učenje leksike; studenti stranih filologija; stavovi; obrasci upotrebe
Sažetak
Adekvatna i svrsishodna upotreba leksike je jedan od primarnih ciljeva procesa učenja i nastave stranog jezika, budući da od nje umnogome zavisi i uspeh u građenju jezičke kompetencije. Strategije učenja leksike, kao raznovrsni niz tehnika fokusiranih na prevazilaženje različitih problema koji se javljaju pri učenju reči, učeniku mogu pomoći da ovaj kompleksni cilj ostvari na što lakši i brži način. Dok se neke strategije mogu primenjivati spontano, nastavna praksa i istraživanja (Oxford, 1990; Gu & Johnson, 1996; Schmitt, 1997; Fan, 2003; Šikmanović, 2013) pokazuju da učenici često nisu svesni širine dijapazona strategija kojim raspolažu. Osnovni cilj istraživanja predstavljenog u ovom radu je da pruži uvid u stavove studenata stranih filologija prema upotrebi strategija učenja leksike, kao i da ispita međusobne odnose između njihovih stavova i zapažene upotrebe strategija. Studija je sprovedena putem upitnika na uzorku od četrdeset sedam ispitanika, a rezultati su pokazali znatno razvijenu svest studenata o korisnosti strategija učenja vokabulara, koji pak ne odgovaraju u potpunosti zabeleženim obrascima upotrebe strategija. Zapaženo je da studenti u najmanjoj meri koriste društvene strategije, dok najčešće upotrebljavaju strategije determinacije i pamćenja, ali najkorisnijim smatraju kognitivni i metakognitivni tip strategija.
Reference
Chamot, A.U. (2004) Issues in language learning strategy research and teaching. Electronic journal of foreign language teaching, 1 (1): 14-26
Chamot, A.U. (2005) Language learning strategy instruction: Current issues and research. Annual review of applied linguistics, 25: 112-130
Chamot, A.U., O'Malley, J.M. (1990) Learning strategies in second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press
Dörnyei, Z. (2001) New themes and approaches in second language motivation research. Annual Review of Applied Linguistics, 21(1): 43-61
Ellis, R. (1994) The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press
Fan, M.Y. (2003) Frequency of use, perceived usefulness, and actual usefulness of second language vocabulary strategies: A study of Hong Kong learners. Modern Language Journal, 222-241
Ghazal, L. (2007) Learning vocabulary in EFL contexts through vocabulary learning strategies. NovitasRoyal, 1(2): 84-91
Gu, P.Y. (2003) Vocabulary learning in a second language: Person, task, context and strategies. TESL-EJ, 7(2): 1-25
Gu, Y., Johnson, R.K. (1996) Vocabulary learning strategies and language learning outcomes. Language Learning, 46(4): 643-679
Kojic-Sabo, I., Lightbown, P.M. (1999) Students' approaches to vocabulary learning and their relationship to success. Modern Language Journal, 83(2): 176-192
Nation, I.S.P. (2001) Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press
Oxford, R. (2017) Teaching and Researching Language Learning Strategies. Self-Regulation in Context. New York: Routledge
Oxford, R., Crookall, D. (1989) Research on language learning strategies: Methods, findings, and instructional issues. Modern Language Journal, 73(4): 404-419
Oxford, R.L., Scarcella, R.C. (1994) Second language vocabulary learning among adults: State of the art in vocabulary instruction. System, 22(2): 231-243
Oxford, R.L. (1990) Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston: Heinle & Heinle
Pavičić-Takač, V. (2008) Vocabulary learning strategies and foreign language acquisition. Clevedon: Multilingual Matters
Rubin, J. (1975) What the 'good language learner' can teach us. TESOL Quarterly, 9(1): 41-51
Schmitt, N. (1997) Vocabulary learning strategies. u: Schmitt N. , McCarthy M. [ur.] Vocabulary: Description, Acquisition, and Pedagogy, Cambridge: Cambridge University Press, 119-227
Schmitt, N., Schmitt, D.R. Identifying and assessing vocabulary learning strategies. Thai TESOL Bulletin, 5(4): 27-33
Šikmanović, Lj. (2013) Učenje i usvajanje leksike engleskog kao stranog jezika kod odraslih. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Tarone, E. (1981) Some thoughts on the notion of communication strategy. TESOL Quarterly, 15(3): 285-295
Weinstein, C.E., Mayer, R.E. (1986) The Teaching of Learning Strategies. u: Wittrock M. [ur.] Handbook of Research on Teaching, New York: Macmillan, 315-327
Williams, R. (1985) Teaching vocabulary recognition strategies in ESP reading. ESP Journal, 4(2): 121-131
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2004107S
primljen: 02.09.2020.
prihvaćen: 15.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2020.
Creative Commons License 4.0