Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 42  
Back povratak na rezultate
Stavovi studenata prema internacionalizaciji visokog obrazovanja
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

e-adresamilovanovicradmila35@gmail.com
Ključne reči: internacionalizacija; visoko obrazovanje; mobilnost studenata
Sažetak
Internacionalizacija visokog obrazovanja kao važan aspekt razvojnih potencijala jedne zemlje manifestuje se kroz mobilnost studenata i univerzitetskog kadra u okviru zajedničkih istraživanja, međunarodnih projekata, razvoja novih nastavnih planova i programa i primeni novih pristupa nastavi i učenju. U radu se prikazuju rezultati ispitivanja stavova studenata prema internacionalizaciji visokog obrazovanja. Cilj istraživanja se odnosi na ispitivanje opšteg stava studenata kao i na ispitivanje razlika u stavovima između studenata medicinskih i pedagoških usmerenja. Istraživanje je realizovano na uzorku od trista dvadeset pet studenata, od kojih je sto šezdeset osam (51,69%) budućih učitelja i vaspitača i sto pedeset sedam (48,30%) budućih lekara i diplomiranih medicinskih tehničara. Uzorkom su obuhvaćeni studenti sa dva fakulteta koja obrazuju učitelje i vaspitače, jednog medicinskog fakulteta i jedne visoke medicinske škole iz Srbije. Za prikupljanje podataka korišćena je skala stavova konstruisana za potrebe ovog istraživanja. Rezultati pokazuju da su brojniji studenti koji imaju pozitivne stavove prema internacionalizaciji visokog obrazovanja. Između studenata pedagoških i medicinskih usmerenja nađene su značajne razlike u stavovima prema internacionalizaciji visokog obrazovanja (p< 0.01). Studenti medicinskih usmerenja imaju pozitivnije stavove prema internacionalizaciji visokog obrazovanja od svojih kolega, budućih učitelja i vaspitača, o čemu se može diskutovati u svetlu činjenice da medicinski radnici imaju mnogo veću mogućnost da se zaposle u stranim zemljama, što podrazumeva i veću informisanost. S obzirom na to da broj studenata koji ima negativne stavove prema internacionalizaciji visokog obrazovanja nije zanemariv, neophodno je preduzeti planske aktivnosti radi informisanja i motivisanja studenata da se uključe u programe mobilnosti i daju svoj doprinos unapređivanju internacionalizacije kao važnog preduslova za osiguranje otvorenosti, kvaliteta i konkurentnosti visokog obrazovanja.
Reference
Altbach, P.G., Reisberg, L., Rumbley, L.E. (2009) Trends in global higher education: Tracking an academic revolution. Paris: UNESCO Publishing, Retrieved March 26, 2017. from www: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001831/183168e.pdf, report prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education
Altbach, P.G., Knight, J. (2007) The internationalization of higher education: Motivations and realities. Journal of Studies in International Education, 11(3-4): 290-305, SAGE Publications
Babin, M., Pitić, G., Savić, N. (2012) Internacionalizacija univerziteta. u: Katić V. [ur.] XVIII skup - Trendovi razvoja - Internacionalizacija univerziteta, 27.2-1.3.2012, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 1-3
Ćirković-Miladinović, I. (2012) Developing teaching skills and learner autonomy in multicultural academic surrounding. u: Čutura I; Trifunović V. [ur.] Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti, Jagodina: Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, tom II (475-481), ISBN 978-86-7604-082-2, UDK 371.3::811+821 371.3::82
Dragun, A., Relja, R. (2006) Akademska mobilnost studenta, stavovi studenata ekonomskog fakulteta u Splitu. Revija za sociologiju, 37 (1-2), 63-76
Ferić, I. (2007) Vrijednosti kao prediktori stavova i ponašanja. Časopis za opća društvena pitanja, 1-2, 51-71
Gardašević, J., Brkanlić, S., Brkić, I., Vučurević, T., Vapa-Tankosić, J. (2017) Tokovi mobilnosti studenata u kontekstu globalizacije visokog obrazovanja. u: Katić V. [ur.] XXIII skup - Položaj visokog obrazovanja i nauke u Srbiji, 22-24.2.2017, Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka, 1-5
Grossman, J.H., Reid, P.P., Morgan, R.P. (2001) Contributions of academic research to industrial performance in five industry sectors. Journal of Technology Transfer, 26(1): 143-152
Havelka, N.N. (1998) Vrednosne orijentacije adolescenata - vrednosti i kontekst. Psihologija, vol. 31, br. 4, str. 343-364
Ivanović-Munitlak, O., Mitić, P., Rakić, S. (2015) Uticaj globalizacije i internacionalizacije na visoko obrazovanje sa akcentom na globalne tokove mobilnosti. u: XXI skup Trendovi razvoja - Univerzitet u promenama, 23-26. 2. 2015, Zlatibor: Fakultet tehničkih nauka, 173-177
Krneta, D. (2004) Vrijednosti u svjetlu društvenih promjena. Banja Luka: Oslobođenje
Lončar, J. (2005) Globalizacija - pojam, nastanak i trendovi razvoja. Geoadria, 10(1), 91-104
Maslow, A. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Rahimić, Z., Podrug, N. (2013) Međunarodni menadžment. Sarajevo: Ekonomski fakultet
Salmi, J. (2009) The challenge of establishing world class universities. Washington, DC: The World Bank
Stojanović, B., Ristanović, D., Živković, P. (2018) Application of project model of teaching in initial teacher education-students' opinions. u: Kopas-Vukašinović E; Lepičnik-Vodopivec J. [ur.] Innovative teaching models in the system of university education: Opportunities, challenges and dilemmas, Jagodina: Faculty of Education, 63-75
Tasić, N. (2017) Model ključnih indikatora performansi institucija visokog obrazovanja. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2002086M
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci