Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 10 od 42  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 32, br. 3, str. 100-106
Stavovi nastavnika o logorovanju kao obliku vannastavnih aktivnosti
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresadragan.martinovic@uf.bg.ac.rs
Sažetak
Savremen način života kao i tehničko-tehnološka dostignuća sve više otuđuju čoveka od pravih iskonskih vrednosti, od prirode i njenih zakonitosti. Pozitivni efekti boravka u prirodi ogledaju se kroz zdravstveno-higijenski, psihosocijalni, sportsko-rekreativni i vaspitno-obrazovni značaj. Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrde stavovi nastavnika o logorovanju kao obliku vannastavnih aktivnosti. U istraživanju su učestvovala šezdeset dva nastavnika razredne nastave iz četiri osnovne škole sa teritorije Beograda. Primenjena je metoda neeksperimentalnog istraživanja, gde je kao tehnika korišćena posebno sačinjena anketa. Na osnovu rezultata koji su dobijeni ovim istraživanjem može se izvesti zaključak da je veliki broj ispitanih nastavnika organizovao neki oblik aktivnosti u prirodi, ali samo 1% ispitanika je vodio učenike na logorovanje. Nastavnici, njih 87%, vidi logorovanje kao veoma uticajnu aktivnost na psihofizički razvoj učenika, što predstavlja i praktičnu vrednost ovog rada. Dobijeni rezultati upućuju na potrebu za sistemskim, organizovanim boravkom učenika u prirodi u obliku vannastavnih aktivnosti.
Reference
Bognar, L., Matijević, M. (2002) Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Borić, E., Škugor, A., Perković, I. (2012) Samoprocjena učitelja o izvanučioničkoj istraživačkoj nastavi prirode i društva. Odgojne znanosti, 12(2): 361-373
Branković, D.S., Martinović, D.D., Miletić, V.K., Rajković, Ž.M. (2018) Stavovi učenika mlađeg školskog uzrasta o načinu korišćenja slobodnog vremena i boravku u prirodi. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 31, br. 2, str. 22-28
Jotov, N. (2013) Bele i zelene škole. Niš: SVEN
Li, Q. (2010) Effect of forest bathing trips on human immune function. Environmental Health and Preventive Medicine, 15(1): 9-17
Lukša, Ž., Žamarija, M., Dragić-Runjak, T., Sinković, N. (2014) Terenska nastava prirode i biologije u osnovnoj školi. Educatio biologiae, 1 (1), 69-79
Martinović, D., Branković, D., Pelemiš, V. (2013) Stavovi roditelja prema aktivnostima u prirodi. Časopis za sport, fizičko vaspitanje i zdravlje 'Sport Mont', 37, 38, 39, 308-315, Crnogorska sportska akademija
Miletić, K. (2016) Organizovano pešačko kretanje u prirodi. Povratak prirodi, 5, 20-23
Miletić, V. (2011) Izlaz - iza otvorenih vrata. Beograd: Sia
Rot, N. (2003) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Savić, Z., Miletić, K. (2012) Aktivnosti u prirodi. Niš: Fakutet sporta i fizičkog vaspitanja
Sever, I., Vranić, M., Bošnjak, K., Čačić, I., Protulipac, M., Klepac, M. (2017) Procjene učitelja i učenika o izvanučioničkoj nastavi u prirodi u osnovnim školama grada Zagreba. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu - Agronomski fakultet
Simov, S., Minić, J., Stojanović, D. (2012) Učestalost pojave lošeg držanja tela i ravnih stopala kod dece predškolskog uzrasta. Beograd: Udruženje specijalista sportske medicine Srbije
Takač, M. (2013) Izvanučionička nastava - škola u prirodi. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu - Učiteljski fakultet - Odsjek za učiteljske studije, diplomski rad
Višnjić, D., Jovanović, A., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/inovacije1903100M
objavljen u SCIndeksu: 30.05.2020.
Creative Commons License 4.0