Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 13, br. 1, str. 27-42
Strane direktne investicije kao pokazatelj regionalnih neravnomernosti u Srbiji i mogućnosti njihove efikasne alokacije
Visoka ekonomska škola strukovnih studija, Peć - Leposavić
Ključne reči: strane direktne investicije; finansiranje privrednog rasta i razvoja; regionalne neravnomernosti; nacionalna ekonomija; svetska finansijska kriza; zemlje u tranziciji; investicioni ambijent
Sažetak
Poznato je da naša zemlja ne poseduje dovoljno sopstvenih sredstava za finansiranje privrednog rasta i razvoja i smanjenje regionalnih neravnomernosti, pa je zbog navedenog primorana da koristi inostrana sredstva, koja preuzimaju funkciju glavnog pokretača i ključnog razvojnog faktora, ne samo pojedinih nacionalnih ekonomija, već i celokupne svetske privrede. Svetska finansijska kriza je uticala, izmenu ostalog i na pad priliva stranih direktnih investicija i na povećanje regionalnih razlika, kako na globalnom tako i na nižem regionalnom nivou. Za sve zemlje u tranziciji, menu kojima je i Srbija, pored problema kako da u što većoj meri privuku što veći obim stranih investicija, postavlja se i pitanje (problem) njihove efikasne alokacije, kako unutar, tako i izmenu pojedinih regiona. Povećanim prilivom stranih direktnih investicija i njihovom efikasnom alokacijom po regionima, Srbija bi poboljšala svoju konkurentsku poziciju i time smanjila regionalne disparitete, koji su po svim pokazateljima menu najvećim u Evropi. Osnovni cilj ovog rada je da razmotri geografski raspored stranih direktnih investicija po regionima u Srbiji, ukaže na potrebu angažovanja svih subjektivnih snaga zemlje na stvaranju povoljnog investicionog ambijenta i da predloži određene aktivnosti i mere kako bi se strane investicije privukle u što većoj meri i ravnomerno rasporedile.
Reference
*** (2009-2010) Platni bilans, januar - novembar 2009-2010. NBS - Sektor za ekonomske analize i istraživanja, Odeljenje statistike platnog bilansa, http://www.nbs.rs/export/internet/cirilica/80/platni_bilans.html 25.01.2011)
*** Strana direktna ulaganja u 2009. godini, kvartalno, po granama delatnosti. NBS - Sektor za ekonomske analize i istraživanja, Odeljenje statistike platnog bilansa, http://www.nbs.rs/export/internet/cirilica/80/platni_bilans.html 25.01.2011
Barrios, S., Gorg, H., Strobl, E. (2003) Multinationals location choice, agglomeration economies and public incentives. CORE Discussion Paper br. 2003/17, Louvian, (http://ideas.repec.org/p/cor/louvco/2003017.html 02. 02. 2011)
Coughlin, C.C., Segev, E. (2000) Location determinants of new foreign-owned manufacturing plants. Journal of Regional Science, 40
Countries, A.R. (2006) Regions and multinational firms: Location determinants in the European union. u: ERSA conference paper series, Wienna: European Regional Science Association, number ersa 06, pp 143
Crozet, M., Mayer, Th., Mucchielli, J.L. (2004) How do firms agglomerate?: A study of FDI in France. Regional Science and Urban Economics, London, 34/1
Dašić, B. (2006) Stvaranje povoljnog institucionalnog ambijenta kao preduslova za privlačenje stranih investicija. Ekonomski horiznosti, 8(12): 79-88
Guimaraes, P., Figueiredo, O., Woodward, D. (2000) Aglomeration and the location of foreign direct investment in Portugal. Journal of Urban Economics, 47/1
Hilber, C., Voicu, I. (2007) Agglomeration economies and the location of foreign direct investment: Empirical evidence from Romania. u: MPRA paper No. 5137, London: London School of Economics, http:mpra.ub.unimuenchen.de/5137
Kearney, A.T. (2008) New concerns in an uncertain world: The 2007 A. T. Kearney foreign direct investment confidence index. Virginia: Global Business Policy Council
Lorentowicz, A. (2006) Polands integration into the world economy: Foreign direct investment and the skill premium. LMU München - Department of Economics, Dissertation
Monseny, J.J., Olle, A.S. (2007) Tax differentials and agglomeration economies in intraregional firm location. Barselona: Institut d' économie, Document de treball 2007/2, (http://ideas.repec.org/p/ieb/wpaper/2007-11-doc2007-2.html 08. 02. 2011)
Moran, T.H., Graham, E.M., Blomstrom, M., ur. (2005) Does foreign direct investment promote development?. Washington: Institute for International Economics
Narodna banka Srbije - Sektor za ekonomske analize i istraživanja - Odeljenje statistike platnog bilansa (2000-2008) Strana direktna ulaganja u novcu, neto, po zemljama, 2000-2008. (http://www.nbs.rs/export/internet/cirilica/80/platni_bilans.html 25. 01. 2011
Narodna banka Srbije - Sektor za ekonomske analize i istraživanja - Odeljenje statistike platnog bilansa (2008) Strana direktna ulaganja u 2008. godini - kvartalno, po granama delatnosti. (http://www.nbs.rs/export/internet/cirilica/80/platni_bilans.html 25. 01. 2011)
Porter, M. (2008) O konkurenciji. Beograd: FEFA
Procher, V. (2009) Agglomeration Effects and the Location of Foreign Direct Investment. u: Evidence from French First/time Movers, Essen: Ruhr Graduate Schol in Economics, Ruhr Economic Papers, http://repec.rwiessen.de/files/REP_09_100, pdf 05.02.2011
Rogerson, Ch.M. (2009) The locational behaviour of foreign direct investment: Evidence from Johannesburg, South Africa. Springer, Urban Forum, 20/4
Savić, L.B. (2002) Kako u uslovima privatizacije u Jugoslaviji povećati priliv stranih direktnih investicija. Ekonomske teme, vol. 40, br. 1-2, str. 201-209
UNCTAD (2009) World investment prospects survey 2009-2011. New York: UN
Viladecans-Marsal, E. (2004) Agglomeration economies and industrial location: city-level evidence. Journal of Economic Geography, Oxford, Volume 4
Vojnović, B., Riznić, D. (2009) Razvojna sredstva u regionalnom i lokalnom ekonomskom razvoju. Ekonomske teme, Niš, broj 4, Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2012.