Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, br. 1, str. 1-10
Analiza ponašanja studenata prilikom korišćenja interneta sa aspekta potencijalnih korisnika elektronske trgovine
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresazomar@uns.ac.rs
Ključne reči: IKT; Internet; elektronska trgovina
Sažetak
Razvoj IKT (informacionih i komunikacionih tehnologija) u poslednje dve decenije i njihova primena u poslovanju doneli su značajne promene u skoro svakoj oblasti ljudske delatnosti. Trgovina je svakako jedna od oblasti koje su doživele značajnije izmene, koje su dovele do pojave elektronske trgovine. Uspešna primena elektronske trgovine zavisi od mnogo faktora, mnogi od njih su povezani sa stepenom razvijenosti IKT infrastrukture i korišćenjem IKT u zemlji. Ovaj rad prikazuje neke od najznačajnih indikatora vezanih za IKT i njihovu primenu, kao i za Internet i njegovo korišćenje. Prvi skup podataka prikupljen je putem upitnika koji su popunili studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu. Poređenjem tih podataka sa odgovarajućim podacima za Republiku Srbiju i 28 zemalja Evropske unije, izveli smo određene zaključke vezane za studente Visoke poslovne škole strukovnih studija kao moguće buduće korisnike elektronske trgovine.
Reference
*** (2015) Upotreba informaciono komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. Republički zavod za statistiku Srbije
*** (2011) Upotreba informaciono komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. Republički zavod za statistiku Srbije
*** (2012) Upotreba informaciono komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. Republički zavod za statistiku Srbije
*** (2013) Upotreba informaciono komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. Republički zavod za statistiku Srbije
*** (2014) Upotreba informaciono komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. Republički zavod za statistiku Srbije
Domazet, I., Lazić, M., Simović, V. (2014) Mogućnosti i pretpostavke za razvoj IKT industrije u Srbiji. u: Deindustrijalizacija u Srbiji - mogućnosti revitalizacije industrijskog sektora
Milovanovic, S. (2015) Application of Internet Technology and Electronic Business Concept in Serbia. Procedia Economics and Finance, 19: 278-286
Protić, D.D. (2012) The strategy for the development of information society in Serbia by 2020: Information security and critical infrastructure. Vojnotehnički glasnik, vol. 60, br. 4, str. 82-101
Rađenović, D., Mihić, S., Mihajlović, M. (2014) Marketing E - kastemerizacije i razvoj interneta - Srbija. u: Proceedings of the 1st International Scientific Conference - Sinteza 2014, 101-104
Vuksanović, E., Tomić, N. (2014) Alternativni mehanizmi plaćanja u elektronskoj trgovini. u: Proceedings of the 1st International Scientific Conference - Sinteza 2014, 153-159
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1-11864
objavljen u SCIndeksu: 27.10.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Strategic Management (2018)
Driving factors of Serbian competitiveness: Digital economy and ICT
Domazet Ivana, i dr.