Metrics

  • citations in SCIndeks: [4]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:46
  • full-text downloads in 30 days:7

Contents

article: 7 from 7  
Back back to result list
2012, iss. 3, pp. 18-28
Methodology of assessing quality education
Krakovska akademija 'Andrej Frič Modņevski', Krakov, Poljska

emailzpaszek@afm.edu.pl
Abstract
The two main tasks are set in front of the education: continuous assurance and quality assurance in higher education. The development of society, globalization, the development of the market conditions in higher education system and the established knowledge market require to be in compliance with the higher education system and the formation of the unique space for education. The new ways of development and improvement of the higher education are found. The quality of education in higher schools is usually equated to the high standards which bind an academic teacher during the realization of the didactic process. In this paper, the quality assessment procedure for higher education, which influences an increase in quality of didactic process, is presented. With results analysis obtained during the examination of the students' opinion on the professional competence of the academic teachers, the aim is to start exploring possibilities and perspectives towards an increase in quality of higher education.
References
Biel, K., Paszek, Z. (2003) Assessing the quality of academic teaching. Zeszyty Naukowe, No. 1, pp. 89-119
Chmielecka, E. (2001) Akredytacja wyźszych studiów ekonomicznych w Polsce. in: Steczkowskiego J. [ed.] Dydaktyka XXI wieku, Materiały sympozjum naukowego z okazji 10-lecia Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków: AE w Krakowie
Chmielecka, E. (2001) Procesy zwiqzane z tworzeniem standardów akredytacyjnych. in: Dietla J., Sapijaszki Z. [ed.] Akredytacja programów dydaktycznych i uczelni z dróg podniesienia jakości nauczania, Materiały konferencyjne, Łodź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Dietl, J. (1997) Kvalitet obrazovanja na osnovnim strukovnim studijama - osnovne studije za potrebe biznisa, dosadašnja iskustva i dalje perspektive. Łódź: FEP
Gałkowska, A., Kluska, R. (1999) Procedura oceniania pracowników w aspekcie jakości ksztalcenia. in: Systemy wartościowania wiedzy, Materiały z Konferencji Rektorów i Załoźycieli Uczelni Niepaństwowych, Rzeszów: Wyźsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Glasser, W. (1992) The Quality school teacher: A companion volume to the quality school. New York: Harper Perennial
Glasser, W. (1990) The quality school: Managiung students without coercion. New York, itd: Harper & Row
Kuberski, L. (2001) Ankiety studenckie jako narzędzie doskonalenia jakości ksztalcenia na Uniwersytecie Opolskim. in: Dietla J., Sapijaszki Z. [ed.] Akredytacja programów dydaktycznych i uczelni jedną z dróg podniesienia jakości nauczania, Materiały konferencyjne, Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Niestrój, R. (1999) Systemy kredytowe i punktowe: Cele zaloźenia, wdraźanie. Rzeszów: Wyźsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Strahl, D. (2001) Proces akredytacji w państwowych uczelniach ekonomicznych w Polsce - zaloźenia i perspektywy. in: Dietla J., Sapijaszki Z. [ed.] Akredytacja programów dydaktycznych i uczelni jedną z dróg podniesienia jakości nauczania, Materiały konferencyjne, Łódź: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
 

About

article language: Serbian
document type: Review Paper
DOI: 10.5937/skolbiz1203018P
published in SCIndeks: 25/01/2013
peer review method: double-blind