Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 1, str. 51-61
Pregled istraživanja o vibratu u violinskoj interpretaciji
aUniverzitet u Nišu, Fakultet umetnosti
bVisoka tehnička škola strukovnih studija, Niš

e-adresamakajicgune@gmail.com
Ključne reči: violina; vibrato; MOS test; subjektivna i objektivna procena
Sažetak
Predmet i cilj ovog rada je istraživanje nastanka vibrata i objašnjenje eksperimenta obavljenog na Fakultetu umetnosti u Nišu. U prvom delu rada dat je istorijski pregled nastanka vibrata i njegove upotrebe u različitim muzičkim epohama do današnjih dana, prvo kao ornamenta a zatim i kao neprekidnog vibrata. Fenomen neprekidnog vibrata se postepeno javlja u periodu od kraja 19. veka do početka 20. veka. Date su definicije vibrata i parametri koji ga karakterišu: intonacija, brzina promene frekvencije i frekvencijska širina. U drugom delu rada opisan je eksperiment na Fakultetu umetnosti u Nišu u kome su učestvovali studenti i profesori. Cilj je bio testiranje vibrata objektivnom i subjektivnom metodom. Izvršena je komparativna analiza rezultata. Detaljna analiza je pokazala dobru usaglašenost ovih ocena. Samim tim otvorena je mogućnost za upotrebu objektivne procene u edukaciji i testiranju instrumentalista.
Reference
Auer, L. (1921) Violin playing as i teach it. New York: Frederick A. Stokes
Beverly, J. (2015) Did early string players use continuous vibrato? Strad. Preuzeto sa https //www. thestrad. com/did-early-string-players-use-continuous-vibrato/1863. article 2018 Mar 12
Brown, J.C., Vaughn, K.V. (1996) Pitch center of stringed instrument vibrato tones. Journal of the Acoustical Society of America, 100(3): 1728-1735
Eberhardt, S. (1911) Violin Vibrato: Its Mastery and Artistic Uses. New York, Preuzeto sa https //archive. org/details/violinvibratoits00eber 2015. Feb 15
Fischer, S. (1997) Basic. Leipzig: Edition Peters
Gable, F. (1992) Vibrato as expressive ornament: Translation of summary chapter from Das Vibrato in der Musik des Barock (1988). Greta Moens-Haenen. Preuzeto sa https: //www. york. ac. uk/music/conferences/nema/haenen/ 2018 Feb 14
Gable, F.K. (1992) Some Observations Concerning Baroque and Modern Vibrato. Performance Practice Review, 5(1): 90-102
Galamijan, I. (1977) Sviranje na violini i violinska pedagogija. Beograd: Univerzitet umetnosti
Geminiani, F. (1751) The Art of Playing on the Violin. London, Op. 9., Preuzeto sa http://imslp.org/wiki/The_Art_of_Playing_on_the_Violin,_Op.9_(Geminiani,_Francesco) 2015 Feb 20
Harnoncourt, N. (1995) Baroque Music Today: Music As Speech: Ways to a New Understanding of Music. Amadeus Press
Hindley, G. (1971) The LaRousse Encyclopedia of Music. London-New York
Milivojević, N.Z., Balanesković, Ž.D. (2012) Algoritam za objektivnu analizu parametara vibrata. u: INFOTEHJahorina, 898-903
Milivojević, N.Z., Balanesković, Ž.D. (2012) Algoritam za procenu vremenskih fluktuacija parametara vibrata. u: Informacione tehnologije - sadašnjost i budućnost, Crna Gora, Žabljak, Univerzitet Crne Gore, 88-92; 2012
Montgomery, D. (2003) The Vibrato thing. Preuzeto sa https //douglasniedt. com/TechTipVibratoPart3TheVibratoThingByDavidMontgomery. pdf 2018 Mar 19
Neumann, F. (1991) The Vibrato Controversy. Performance Practice Review, 4(1): 14-27
Sadie, S., Grove, G. (1980) Vibrato. u: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London: Macmillan Publishers Limited
Schonberg, H. (1985) The Glorious Ones: Classical Music's Legendary Performers. New York: Times Books
Silvela, Z. (2001) A New History of Violin Playing: The Vibrato and Lambert Massart's Revolutionary Discovery. Universal Publishers USA
Wakayama, T., Nagashima, M., Yamazaki, H., Suzuki, H. (2004) Comparison of vibratos among four virtuosi. u: International Congress on Musical, Japan: Nara
Wulstan, D. (1986) Tudor Music. University of Iowa Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/artefact4-16701
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0