Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 6, br. 2, str. 347-361
Priznanje krivičnog dela kao olakšavajuća okolnost
Apelacioni sud u Beogradu

e-adresajankovic@bg.ap.sud.rs
Ključne reči: priznanje; krivično delo; olakšavajuća okolnost; sudska praksa
Sažetak
Autor analizira značaj priznanja krivičnog dela kod odmeravanja kazne u okviru ponašanja učinioca posle učinjenog krivičnog dela. Pored izlaganja teorijskih stavova o priznanju krivičnog dela kao olakšavajućoj okolnosti, gde preovlađuju shvatanja da svako priznanje ne može predstavljati olakšavajuću okolnost, dat je i kraći prikaz rešenja u uporednom zakonodavstvu. Kroz analizu sudskih odluka posebno se ističe da sudska praksa nekritički prihvata i ceni skoro svako priznanje kao olakšavajuću okolnost i kada ono ne ispunjava uslove za to, dok obrazloženja presuda u delu odluke o kazni uglavnom ne sadrže razloge zbog čega je priznanje krivičnog dela cenjeno kao olakšavajuća okolnost.
Reference
Aćimović, M.M. (1988) Psihologija zločina i suđenja (sudska psihologija). Beograd: Savremena administracija
Bačić, F. (1986) Krivično pravo - opći dio. Zagreb
Čejović, B.M. (1985) Krivično pravo u sudskoj praksi - opšti i posebni deo. Beograd: Jugoslovenski zavod za produktivnost rada
Đorđević, Đ. (1983) Držanje učinioca u postupku i odmeravanje kazne. JRKK, 1-2
Grubač, M.V. (2006) Krivično procesno pravo. Beograd: Univerzitet Union, Pravni fakultet
Horvatić, Ž. (1980) Izbor kazne u jugoslovenskom krivičnom pravu i sudskoj praksi. Zagreb: Informator
Jovanović, M.P. (1910) Olakšavne i otežavne okolnosti u krivičnim delima. Arhiv za pravne i društvene nauke (Arhiv PDN), IX, 4/247
Lazarević, L.V. (2000) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Mirkov, Ž. (2014) Okrivljeni i laž u krivičnom postupku - procesnopravni aspekti. Bezbednost, Beograd, vol. 56, br. 2, str. 173-188
Mrčela, M. (2003) Obrazlaganje izbora vrste i mjere kazne. u: Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva, Zagreb: Inženjerski biro
Novoselec, P. (2009) Opći dio kaznenog prava. Zagreb
Pavlović, M. (2007) Slabost krivične presude u Srbiji krajem XIX i početkom XX veka. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 55, br. 2, str. 86-97
Petrić, B. (1972) Individualizacija kazne. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, br. 2
Prvanov, M. (1958) Da li je priznanje olakšavajuća okolnost. Pravni život, br. 1-2, str. 40
Stojanović, P. (2006) Odmjeravanje kazne. u: Zbirka radova iz krivično-pravne oblasti, Podgorica: Centar za obuku sudija Republike Crne Gore
Stojanović, S. (1984) Izbor i odmeravanje krivičnih sankcija u praksi naših sudova. JRKK, 3-4
Stojanović, Z.P. (2010) Krivično pravo. Beograd: Službeni glasnik, opšti deo
Zlatarić, B. (1958) Krivični zakonik u praktičnoj primeni. Narodne novine, Zagreb, II svezak, Posebni dio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-9340
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Strani pravni život (2001)
Oblici uslovne osude u zakonodavstvu Engleske i Velsa, Malte i Švedske
Vuković Igor

Anali Pravnog fak Beograd (2007)
Slabost krivične presude u Srbiji krajem XIX i početkom XX veka
Pavlović Marko

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Uslovni otpust - pravna i penološka analiza
Ignjatović Đorđe

prikaži sve [66]