Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 2, br. 2, str. 343-357
Uticaj Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda na srpsko zakonodavstvo i sudsku praksu
Evropski sud za ljudska prava, Strazbur, Francuska + Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd
Sažetak
Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda je ratifikacijom postala deo unutrašnjeg prava Republike Srbije. Uticaj Konvencije na srpsko pravo ogleda se u zakonodavstvu i u sudskoj praksi. Primere uticaja na zakonodavstvo predstavljaju uvođenje posebnog razloga za ponavljanje parničnog postupka iz člana 422. ZPP-a i sredstva za obezbeđenje suđenja u razumnom roku iz člana 82. Zakona o Ustavnom sudu. U pogledu uticaja Konvencije na sudsku praksu, treba obratiti pažnju na citiranje tog akta pred domaćim sudovima, kao i u sudskim presudama. Poseban vid uticaja Konvencije na srpsko pravo nalazi se u presudama Evropskog suda koje su izrečene zbog nepostojanja ujednačene prakse domaćih sudova. Evropski sud se našao u položaju regulatora naše sudske prakse. U vezi s primenom evropskog prava ljudskih prava pred srpskim sudovima javlja se i problem saznanja tog prava. Taj problem bi trebalo rešiti na praktičan način.
Reference
*** (2003) Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori, br. 9
*** (2010) Odluke i presude. Beograd, III, str. 162-177
*** (2011) Odluke i presude Evropskog suda za ljudska prava. Beograd, IV, str. 53-63
*** (2004) Zakon o parničnom postupku Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 125. od 22. novembra, Stupa na snagu 23. februara 2005. godine, čl. 203
*** (2007) Zakon o Ustavnom sudu od 2007. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 109 od 28. novembra
Carić, S. (2008) Pravo na suđenje u razumnom roku. Beograd, str. 31-59
Costa, J.P. (2009) The Evolution and Current Challenges of the European Court of Human Rights. Regent Journal of Law & Public Policy, Washington & Lee Law School, 1(1); 28
Fabri, M. (2009) The right to trial within a reasonable time and short-term reform of the European Court of Human Rights: The Italian maze towards trials within reasonable time. u: Round-table in Bled/Slovenia, 21-22. September 2009, Council of Europe, Strasbourg, str. 16
Gérard, Ph. (2007) L'esprit des droits: Philosophie des droits de l'homme. Bruxelles, str. 29
Jokić, S. (2011) Pravo na naknadu štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Bilten Vrhovnog Kasacionog suda, br. 3, str. 43-64
Kühn, Z. (2011) The Judiciary in Central and Eastern Europe: Mechanical Jurisprudence in Transformation?. Leiden-Boston, str. 183-186
Macovei, M. (2004) Freedom of Expression. Strasbourg, str. 5
Popović, D. (2008) Evropski sud za ljudska prava. Beograd, str. 108-109
Stanković, V.G. (2005) Uvodne napomene. u: Stanković G., Rajović V. [ur.] Zakoni o parničnom i izvršnom postupku, sa objašnjenjima i obrazloženjima, Beograd, str. 21
Zupančič, B. (2008) The Owl of Minerva: Essays on Human Rights. Utrecht, str. 371
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap1102343P
objavljen u SCIndeksu: 06.04.2020.

Povezani članci