Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 7 od 50  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo
2009, vol. 46, br. 2, str. 249-254
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 23/04/2009
Struktura setve u regionu Sombora
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bDP 'Agroinstitut', Sombor
cMegatrend Univerzitet, Bačka Topola

Sažetak

Somborski 'Agroinstitut' osnovan je 1956. godine. Svojim uspešnim radom, od preko 50 godina, postao je značajno ime kako kod nas tako i šire. 'Agroinstitut' prati ratarsku proizvodnju u regionu Sombora, (opštine Sombor, Apatin i Odžaci). U regionu Sombora, gaje se osnovne ratarske kulture: kukuruz, pšenica ozima, šećerna repa, soja i suncokret. One su u strukturi setve zastupljene sa oko 80%. U radu su praćene površine i prinosi pet osnovnih ratarskih kultura, u periodu od 1998. do 2007. godine. Kada se posmatraju i analiziraju površine i prinosi osnovnih ratarskih kultura, tokom istraživanog perioda, u regionu Sombor zapaža se značajno variranje od godine do godine. Variranje u površinama može se pored agronomskih pripisati ekonomskim i tržišnim uslovima.

Ključne reči

Sombor; Apatin; Odžaci; površine; prinos

Reference

Crnobarac, J., Dušanić, N., Balalić, I., Jaćimović, G. (2006) Uporedna analiza proizvodnje suncokreta u 2004. i 2005. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 75-86
Maletić, M. (1989) Socijalistička Republika Srbija i Socijalistička Autonomna Pokrajina Vojvodina. Beograd: Niro književne novine
Marinković, B., Crnobarac, J., Jaćimović, G., Latković, D., Tyr, Š., Mircov-Vlad, D., Florin, I. (2007) Uticaj nekih agrotehničkih mera na kvantitativna svojstva šećerne repe u višegodišnjim ogledima i proizvodnji. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 169-182
Simić, R., Saković, V. (2008) Aktuelna kretanja u proizvodnji i trgovini pšenice. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 33-45
Stojaković, M., Jocković, Đ., Ivanović, M., Bekavac, G., Nastasić, A., Simić, D., Purar, B., Popov, R., Radojčić, S., Čapelja, V., Stojaković, Ž. (2008) Prinos zrna NS hibrida kukuruza u proizvodnim rejonima Srbije. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 67-79
Vidić, M., Hrustić, M., Miladinović, J., Đukić, V., Đorđević, V. (2008) Analiza sortnih ogleda soje u 2007. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 141-151