Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 53  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 33, br. 4, str. 389-396
Plodnost autohtonih rasa mangulice, moravke i resavke
aInstitut za stočarstvo, Beograd-Zemun
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
cRepublic of Serbia, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

e-adresacedomirradovic.izs@gmail.com
Projekat:
Primena različitih odgajivačko-selekcijskih i biotehnoloških metoda u cilju oplemenjivanja svinja (MPNTR - 31081)

Sažetak
Cilj ovog rada je bio da se utvrdi fenotipska varijabilnost osobina plodnosti autohtonih rasa mangulice (lasasta mangulica-SBSM), moravke (M) i resavke (R). Autohtone populacije svinja obično čini prilično mali broj aktivnih nerasta i krmača. Informacije o poreklu često nedostaju ili su nedostupne, kompletan fenotipski opis obično nije dostupan za većinu ovih populacija koje su vrlo dobro prilagođene specifičnim lokalnim agro-klimatskim uslovima. Kod kontrolisanih zapata, u periodu od četiri godine, prosečan uzrast pri prvom prašenju (AFF) iznosio je 18,5 meseci sa velikom varijacijom od 5,9 meseci kod lasaste mangulice. Manje vrednosti AFF (14,3 meseca) i manja varijabilnost (4,4 meseca), u odnosu na SBSM, utvrđen je za moravku, dok je za resavku utvrđen uzrast od 14,7 meseca sa najmanjom varijabilnošću za ovu osobinu od 4,4 meseca. Prosečan broj živo rođene prasadi (u trajanju od četiri godine) kod SBSM, je bio najniži od 4,37 do 4,81; kod svinja M i R, ova vrednost je značajno (P <0,001) viša (od 5,75 do 8,17 i 6,40 do 9,00 respektivno). Prosečno trajanje perioda sisanja (trajanje laktacije - DL) od 52,92 dana u prvoj godini za rasu SBSM, sa najnižim brojem odgajenih prasadi (NRP = 4,10), dok je DL za M i R rase kraći (45,75 i 52,03 respektivno) sa većom vrednošću NRP (od 4,57 do 8,92 odgajanih prasadi).
Reference
*** (2015) Regulation on amendments of the regulation on incentives for the conservation of animal genetic resources. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 35, 17 April 2015
Belić, J. (1951) Specijalna zootehnika (ovčarstvo i svinjarstvo). Naučna knjiga, 1-376
Egerszegi, I., Rátky, J., Solti, L., Brüssow, K.-P. (2003) Mangalica &ndash; an indigenous swine breed from Hungary (Review). Archives Animal Breeding, 46(3): 245-256
Institute of Animal Husbandry (2015) Annual report. 1-203
Lalević, D. (1952) Razvitak telesne težine prasadi svinje resavke. Stočarstvo, VI, 2, 82-86
Petrović, M., Mijatović, M., Radović, Č., Radojković, D., Josipović, S. (2007) Genetički resursi u svinjarstvu - osobine kvaliteta polutki rase moravka i mangulica. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 23, br. 5-6-1, str. 421-428
Petrović, M., Mijatović, M., Radović, Č., Radojković, D., Parunović, N., Stanišić, N. (2009) Genetic resources in pig breeding - carcass and meat quality traits of Moravka and Mangalitsa breeds. u: 1st Conference of the Balkan Network for the Animal Reproduction Biotechnology, Sofia
Petrović, M., Savić, R., Parunović, N., Radojković, D., Radović, Č. (2013) Reproductive traits of pigs of Mangalitsa breed. Acta agriculturae Slovenica, Supplement 4, 89-92, 8th International Symposium on the Mediterranean Pig, Slovenia, Ljubljana, October 10th-12th, 2013
Petrović, M., Mijatović, M., Radojković, D., Radović, Č., Marinkov, G., Stojanović, Lj. (2007) Genetički resursi u svinjarstvu - Moravka. Biotechnology in Animal Husbandry, vol. 23, br. 1-2, str. 1-11
University of Belgrade, Faculty of Agriculture (2010) Annual report. 1-47
Živković, R., Kostić, J. (1952) Prilog poznavanju crne i šarene svinje (moravke i resavke). Arhiv za poljoprivredne nauke, V, 10, 23-46
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/BAH1704389R
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Biotech Anim Husbandry (2010)
Osobine kvaliteta polutki i mesa svinja rase moravka i mangulica
Petrović M., i dr.

Biotech Anim Husbandry (2007)
Genetički resursi u svinjarstvu - osobine kvaliteta polutki rase moravka i mangulica
Petrović M., i dr.

Biotech Anim Husbandry (2007)
Genetički resursi u svinjarstvu - Moravka
Petrović Milica, i dr.

prikaži sve [5]