Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 5 od 125  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2018, vol. 64, br. 3, str. 47-54
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ekonomika1803047M

Creative Commons License 4.0
Aksiološki aspekti ekonomske analize prava
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bUniversity Union 'Nikola Tesla', Business and Law Faculty, Belgrade

e-adresa: dmatic@jura.kg.ac.rs, dusanjerotijevic@gmail.com

Sažetak

U radu se analiziraju teorijsko-pravna promišljanja škole ekonomske analize prava. Kako se značaj jednog teorijskopravne misli može meriti, kako uticajem iste na samu teoriju prava, tako i na savremenu društvenu praksu, onda se bez mnogo sumnje može tvrditi da, u poslednjih par decenija, ekonomska analiza prava svakako predstavlja gotovo najuticajniji pristup u modernoj teoriji prava. Ovaj rad ima za cilj da istraži i podvrgne kritičkoj analizi idejne osnove na kojima ovo učenje o pravu počiva, istovremeno pokušavajući da pruži aksiološku ocenu istih, imajući u vidu drugačiji vrednosni pristup koji usvajaju zagovornici ekonomske analize prava u odnosu na, uslovno rečeno, uobičajeni vrednosni pristup pravu uopšte.

Ključne reči

Reference

*** (1986) Mala enciklopedija - Opšta enciklopedija. Beograd: Prosveta, knj. 3
Bix, B. (2003) Jurisprudence: Theory and context. London: Sweet & Maxwell
Bukvić, R.M., Pavlović, R.Ž. (2014) Neoklasična ekonomska teorija i problemi ekonomskog razvoja. Ekonomika, vol. 60, br. 3, str. 1-19
Coase, R. (1960) The problem of social cost. Journal of Law and Economics, vol. 3
Dvorkin, R. (2001) Suština individualnih prava - novo izdanje sa odgovorom kritičarima. Beograd: Službeni list SRJ
Encyclopædia Britannica Inc. (2005) The New Encyclopædia Britannica. Chicago - London - New Delhi - Paris - Seoul - Sydney - Taipei - Tokyo, Vol. 12; 15th Edition
Hart, H.L.A. (1977) American Jurisprudence Through English Eyes: The Nightmare and the Noble Dream. Georgia Law Review, Athens, Vol. 11, no. 5. University of Georgia School of Law
Holmes, O.W. (1897) The Path of the Law. Harvard Law Review, Cambridge, Vol. 10. The Harvard Law Review Association
Leff, A.A. (1974) Economic Analysis of Law: Some Realism about Nominalism. Virginia Law Review, 60(3): 451
Pečenin, N. (2014) Strukturno-moralna osnova ekonomske aktivnosti. Ekonomika, vol. 60, br. 2, str. 29-44
Posner, R. (1973) Economic Analysis of Law. Boston: Little Brown and Company
Posner, R. (1975) The Economic approach to Law. Texas Law Review, Austin, no. 53. University of Texas School of Law
Posner, R.A. (1979) Utilitarianism, Economics, and Legal Theory. Journal of Legal Studies, 8(1): 103-140
Rozen, H.S., Gejer, T. (2009) Javne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Sakalaš, Ž., Ledak-Kabok, K. (2011) Neki uvodni aspekti ekonomske analize prava. Škola biznisa, no. 2
Sen, A. (1970) The Impossibility of a Paretian Liberal. Journal of Political Economy, 78(1): 152-157