Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 9, br. 1, str. 141-161
De iure potvrđenost multikulturalnog karaktera AP Vojvodine - kritički prikaz (ne)postojećih normativnih nadležnosti autonomne pokrajine u oblasti manjinskih prava
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija + Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad, Srbija

e-adresaberetka.katinka@gmail.com
Sažetak
Ustav Republike Srbije iz 2006. godine ne zahteva posebna nacionalna, kulturna ili istorijska svojstva za uvođenje pokrajinske autonomije na određenoj teritoriji, ali skoro se svi slažu da šarolik nacionalni sastav populacije, njene multikulturalne, multijezičke tradicije predstavljaju značajan elemenat autonomije AP Vojvodine. Na posredan način je i ustavotvorac potvrdio ovaj stav kada je dozvolio da se pokrajinskim propisima, u skladu sa Ustavom, na osnovu zakona, ustanovljavaju dodatna prava pripadnika nacionalnih manjina. Pitanje je kako se ova nadležnost AP Vojvodine realizovala u praksi, naročito nakon donošenja Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine 2009. godine. Cilj rada je da se kritički prikažu nadležnosti AP Vojvodine u oblasti manjinskih prava kojima se održava, ostvaruje, odnosno razvija njen de facto multikulturalni karakter, sa posebnim osvrtom na normativne mogućnosti autonomne pokrajine u skladu sa postojećim pravnim okvirom i ustavnosudskom praksom.
Reference
*** (2014/2017) Pokrajinska skupštinska odluka o objavljivanju propisa i drugih akata. Sl. list AP Vojvodine, br. 5 i 29
*** (2014) Pokrajinska skupštinska odluka o prestanku važenja pokrajinskih skupštinskih odluka. Sl. list AP Vojvodine, br. 54
*** (2009-2014) Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Sl. glasnik RS, br. 72/09, 20/14 i 55/14
*** (2017) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Sl. glasnik RS, br. 88
*** (2013-2017) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Sl. glasnik RS, br. 55/13, 101/17
*** (1991-2010) Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama. Sl. glasnik RS, br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 i 30/10
*** (1990) Ustav Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 1
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (2014-2016) Zakon o javnom informisanju i medijima. Sl. glasnik RS, br. 83/14, 58/15; 12/16
*** (2014) Statut Autonomne pokrajine Vojvodine. Sl. list AP Vojvodine, br. 20
*** (2009-2016) Zakon o kulturi. Sl. glasnik RS, br. 72/09, 13/16 i 30/16
*** (2013-2017) Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Sl. glasnik RS, br. 55/13; 101/17
*** (2018) Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/, 20. 02. 2018
*** (2003-2010) Pokrajinska skupštinska odluka o bližem uređivanju pojedinih pitanja službene upotrebe jezika i pisama nacionalnih manjina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Sl. list AP Vojvodine, br. 8/03, 9/03 i 18/09 i Sl. glasnik RS, br. 69/10
*** (2015) Pokrajinska skupštinska odluka o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina na jezicima nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica. Sl. list AP Vojvodine, br. 14
*** (2009-2012) Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine. Sl. glasnik RS, br. 99/09; 67/12
*** (2017) Zakon o visokom obrazovanju. Sl. glasnik RS, br. 88
*** (2017) Izveštaj 1/2017 o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. http://www.ljudskaprava.gov.rs/sh/node/21795, 20.02.2018
Bašić, G., Đorđević, Lj. (2010) Ostvarivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Beograd: Zaštitnik građana
Benedikter, T. (2006) The working autonomies in Europe: Territorial autonomy as a means of minority protection and conflict solution in the European experience: An overview and schematic comparison. Bolzano: Associazione per i popoli minacciati, http://www.gfbv.it/3dossier/eumin/autonomy.html, 08.08.2017
Beširević, V. (2013) Muke po statutu: da li će jezička dogmatizacija ustava ukinuti političku autonomiju Vojvodine? - prilog za javnu raspravu o ustavnosti i zakonitosti Statuta Vojvodine. Pravni zapisi, vol. 4, br. 2, str. 476-510
Đurić, V. (2008) Statut Vojvodine - izazov građanskoj ustavnosti i ustavnom patriotizmu. u: Nova srpska politička misao: Ustav i iskušenja, Posebno izdanje, 2
European Commission (2015) Serbia 2015 report. SWD (2015) 211 final of 10 November
European Commission (2016) Serbia 2016 report. SWD (2016) 361 final of 9 November
European Commission (2014) Serbia progress report. COM (2014) 700 final of 8
Korhecz, T. (2008) Official Language and Rule of Law: Official Language Legislation and Policy in Vojvodina Province, Serbia. International Journal on Minority and Group Rights, 15(4): 457-488
Korhecz, T. (2013) Statut autonomne pokrajine u ustavnom pravu Republike Srbije - osvrt na neka načelna ustavnopravna pitanja u postupku ocene ustavnosti Statuta Autonomne pokrajine Vojvodine. Pravni zapisi, vol. 4, br. 2, str. 436-466
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice Jezici i pisma u službenoj upotrebi u statutima gradova i opština na teritoriji AP Vojvodine. podaci zaključno sa 03.09.2014. godine, (http://www.puma.vojvodina.gov.rs/mapa.php, 20. 02. 2018)
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica za 2017. godinu. http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=7554, 20. 02. 2018
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine - nacionalne zajednice Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica za 2018. godinu. http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=8628, 20. 02. 2018
Raduški, N. (2013) Nacionalna pripadnost stanovništva srbije po popisu 2011. godine. Srpska politička misao, 39(1): 11-28
Vlada Republike Srbije (2018) Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. 03.03.2016, http://www.ljudskaprava.gov.rs/sh/node/21793, 20.02.2018
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-16598
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka