Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 15, br. 1, str. 87-96
Ekonomizacija visokog obrazovanja u Republici Srbiji
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
Ključne reči: obrazovanje; visoko obrazovanje; univerzitet; ekonomizacija obrazovanja
Sažetak
Danas, skoro deset godina posle reforme visokog obrazovanja u Republici Srbiji, reforme koja je vođena pod zastavom Bolonjskog procesa, u radu se daju kritički stavovi o nekim od ključnih aspekata promena koje su dovele do ekonomizacije visokog obrazovanja u Republici Srbiji, kao što je osnivanje privatnih univerziteta, rangiranje i tržišna utakmica između višokoškolskih institucija, rukovođenje univerziteta i fakulteta menadžerskim principima, pitanje načina izbora nastavnika i dr. Ideja za pisanje rukopisa, u kojem se daje kritički osvrt na neke od aspekata ekonomizacije visokog obrazovanja, nije nova. U velikom broju časopisa i knjiga objavljenih u zemlji, regionu i inostranstvu poslednjih nekoliko godina, publikuju se radovi u kojima autori pokušavaju da daju kritički stav u odnosu na trenutno stanje obrazovanja u kontekstu promena obrazovnih paradigmi. Predmet ovog rada je ekonomizacija visokog obrazovanja u Republici Srbiji i analiza posledica do kojih je došlo u ovoj oblasti pod uticajem širenja principa neoliberalne ideologije. Na kraju rada naglašava se da univerzitetski nastavnici treba da imaju kritički odnos prema onome što prosvetna politika nudi. Oni, svojim intelektualnim radom, odlučnom, kritičkom i konstruktivnom analizom onoga što prosvetna politika nudi, treba da stanu u odbranu univerziteta kao nosioca najvišeg naučnog obrazovanja.
Reference
*** Etički kodeks nastavničke profesije. www.kg.ac.rs/Docs/etickikodeks.pdf
*** Strategija obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine. http://www.mpn.gov.rs/prosveta/page.php?page=307
Avramović, Z. (2012) Obrazovanje - najdragoceniji kapital Srbije. u: Obrazovanje i savremeni univerzitet, Niš: Filozofski fakultet, 234-246
Baatjes, I.G. (2005) Neoliberalni fatalizam i korporativizacija visokog obrazovanja u Južnoj Africi. Političko obrazovanje, 1(2), 107-119
Bok, D. (2005) Univerzitet na tržištu. Beograd: Clio
Dolenec, D. (2007) Društveno odgovorno sveučilište - a što Bolonja ima s tim?. Političko obrazovanje, 3(3-4), 142-147
Đorđević, B. (2008) Globalizacija i škola i obrazovanje. Pedagoška stvarnost, vol. 54, br. 9-10, str. 827-841
Flere, S. (1976) Obrazovanje u društvu - uvod u sociologiju vaspitanja i obrazovanja. Niš: Gradina
Gvozdenović, S. (2009) Obrazovanje i nastava. Sociološka luča, 3(2): 60-68
Ivanović, S. (1997) Sociologija i obrazovanje. Jagodina: Učiteljski fakultet
Kulić, R. (2008) Globalizacija i Bolonjski proces. Pedagogija, vol. 63, br. 4, str. 527-539
Lauševć, S. (2010) Ekonomizacija znanja i obrazovanje: put u neobrazovanost?. Sociološka luča, 4(1), 85-98
Liessmann, K.P. (2009) Teorija neobrazovanosti - zablude društva znanja. Zagreb: Naklada Jasenski i Turk
Lolić, M. (2006) Univerzitet i nauka u Srbiji u kontekstu evropskih integracija. Filozofija i društvo, br. 31, str. 115-126
Milošević, B. (2011) Društvena (ne)utemeljenost obrazovnih reformi - primeri ideološke konstrukcije budućnosti. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja, vol. 7, br. 3, str. 151-174
Mitrović, L. (2011) Univerzitet i društvene promene danas. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja, vol. 7, br. 3, str. 33-47
Nenadić, M. (2011) Kriza srpskog društva znanja i obrazovanja. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja, vol. 7, br. 3, str. 63-86
Parker, M., Jary, D. (1995) The McUniversity: Organization, Management and Academic Subjectivity. Organization, 2(2): 319-338
Popović, M. (2008) Razvoj univerziteta od ideje do institucije-sociološki aspekti. Sociološka luča, 2(2): 98-104
Radinović, D. (2011) Uticaj globalizacije na razvoj univerzitetskog obrazovanja - slučaj Srbije. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja, vol. 7, br. 3, str. 105-150
Tripković, M. (1982) Obrazovanje - sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija
Uzelac, M. (2009) Priče iz Bolonjske šume. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Žižek, S. (2010) Druga smrt neoliberalizma. Zagreb: Fraktura
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonhor1301087J
objavljen u SCIndeksu: 09.05.2013.

Povezani članci

Ekonomika (2016)
Globalizacija i društvo znanja
Kovačević Milan, i dr.

Nastava i vaspitanje (2000)
Menadžment u obrazovanju i unapređivanje obrazovnog sistema
Agatonović Bosiljka R.

Sociologija (1995)
Obrazovna struktura stanovništva Jugoslavije
Ivanov Jasmina

prikaži sve [24]