Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 3, br. 2, str. 411-428
Uredbe u pravnom poretku Republike Srbije
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Beograd

e-adresastevandic.danilo@gmail.com
Ključne reči: uredba; Ustav Republike Srbije; načelo podele vlasti; Narodna skupština; Vlada; generalne uredbe; izvršne uredbe; uredbe po nuždi; Ustavni sud; ocena ustavnosti i zakonitosti
Sažetak
U ovom radu razmatraju se bitna pitanja uredaba u pravnom poretku Srbije. Cilj je da se utvrdi da li je uredbodavna delatnost Vlade nakon donošenja Ustava Republike Srbije od 2006. godine bila intenzivnija u odnosu na zakonodavnu delatnost Narodne skupštine i da li je i u kojoj meri prilikom donošenja uredaba Vlada izlazila izvan okvira ustavnih i zakonskih ovlašćenja. Posle ukazivanja na osnovna ustavna rešenja, analiziraju se uredbe koje su donete tokom važenja Ustava od 2006. godine. Autor zaključuje da donošenje izvesnog broja uredaba koje su ocenjene kao neustavne i nezakonite nije dovelo do osetnijeg i trajnijeg narušavanja načela podele vlasti.
Reference
*** (2007-2011) Zakon o Ustavnom sudu. Sl. glasnik RS, br. 109/07 i 99/11
*** (2009) Uredba o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova za izdavanje pasoša za lica sa područja Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Sl. glasnik RS, br. 76
*** (2011) Uredba o načinu i postupku označavanja tajnosti podataka, odnosno dokumenata. Sl. glasnik RS, br. 8
*** (1994-2002) Uredba o načinu ostvarivanja i prestanku prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika. Službeni list SRJ, br. 36/94 i 42/02
*** (2000) Uredba o minimumu procesa rada u Javnom preduzeću 'Elektroprivreda Srbije'. Sl. glasnik RS, br. 33
*** (2006) Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova. Sl. glasnik RS, br. 8
*** (2007) Uredba o štrajku policijskih službenika. Sl. glasnik RS, br. 71
*** (2005-2006) Uredba o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara. Sl. glasnik RS, br. 77/05 i 69/06
*** (2007-2009) Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata u Upravi za izvršenje zavodskih sankcija. Sl. glasnik RS, br. 16/07 i 21/09
*** (1993-2009) Uredba o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća. Sl. glasnik RS, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94, 33/95, 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04, 128/04, 42/05, 105/05, 44/06, 106/06, 42/07, 110/07, 56/0
*** (2001) Uredba o stavljanju na uvid određenih dosijea vođenih o građanima Republike Srbije u Službi državne bezbednosti. Sl. glasnik RS, br. 30/01 i 31/01
*** (2011) Uredba komisije (EU) broj 112/2011 od 07.02. 2011. godine u vezi sa svrstavanjem određenih roba prema Kombinovanoj nomenklaturi. Sl. glasnik RS, br. 14
*** (2008-2009) Uredba o Registru poljoprivrednih gazdinstava. Sl. glasnik RS, br. 119/08, 21/09 i 36/09
*** (1992-1999) Uredba o uslovima i o načinu plaćanja obaveznog osiguranja na graničnom prelazu u međunarodnom drumskom saobraćaju lica koja upravljaju motornim vozilima inostrane registracije, odnosno stranih prevoznika na teritoriji Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 75/92, 8/93, 51/93, 63/93, 8/94, 25/94, 57/94, 32/96 i 45/99
*** (2003) Naredba o posebnim merama koje se primenjuju za vreme vanrednog stanja. Sl. glasnik RS, br. 22
*** (2003) Naredba o sprečavanju javnog obaveštavanja, rasturanja štampe i drugih obaveštenja o razlozima za proglašenje vanrednog stanja i primeni mera u vreme vanrednog stanja. Sl. glasnik RS, br. 24
*** (2003) Naredba o posebnim merama u oblasti pravosuđa koje se primenjuju za vreme vanrednog stanja. Sl. glasnik RS, br. 28
*** (2006-2010) Poslovnik Vlade Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br.61/06, 69/08, 88/09 33/10
*** (2005-2009) Odluka o dinamici davanja dozvola za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama. Sl. glasnik RS, br. 77/05, 62/07, 118/07 i 35/09
*** (2009) Odluka IU broj 351/05. Sl. glasnik RS, br. 65, od 17.06.2009
*** (2010) Odluka IU broj 412/03. Sl. glasnik RS, br. 56, od 16.04.2010
*** (2009) Odluka IU broj 179/06. Sl. glasnik RS, br. 23, od 25.12.2008
*** (2009) Odluka IU broj 308/04. Sl. glasnik RS, br. 23, od 05.02.2009
*** (2009) Odluka IU broj 122/07. Sl. glasnik RS, br. 14, od 04.12.2008
*** (2010) Odluka IU broj 85/07. Sl. glasnik RS, br. 87, od 30.09.2010
*** (2008) Odluka IU broj 350/05. Sl. glasnik RS, br. 104, od 18.09.2008
*** (2011) Odluka IU broj 63/2007. Sl. glasnik RS, br. 1, od 18.11.2010
*** (2011) Odluka IU p broj 134/09. Sl. glasnik RS, br. 72, od 14.07.2011
*** (2012) Odluka IU o broj 49/09. Sl. glasnik RS, br. 49, od 29.03.2012
*** (2009) Odluka IU broj 206/00. Sl. glasnik RS, br. 47, od 25.03.2009
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (2005-2012) Zakon o Vladi. Sl. glasnik RS, br. 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 i 72/12
*** (2005-2007) Zakon o državnoj upravi. Sl. glasnik RS, br. 79/05 i 101/07
*** (2009) Odluka IU broj 400/04. Sl. glasnik RS, br. 63, od 02.07.2009
*** (2003) Odluka IU broj 149/01. Sl. glasnik RS, br. 69, od 19.06.2003
*** (2004) Odluka IU broj 93/03. Sl. glasnik RS, br. 83, od 08.07.2004
Bonnard, R. (1932) Précis élémentaire de droit public. Paris: Recueil Sirey
Danić, D. (1939) O uredbama. Arhiv za pravne i društvene nauke, 1-6, str. 121
de Laubadere, A.V. (1973) Traité de droit administratif. Paris
de Malberg, C.R. (1920) Contribution a la théorie générale de l'état. Paris: Recueil Sirey
Duguit, L. (1928) Traité de droit constitutionnel. Paris: Ancienne librairie fonte oing & C-ie, II
Farnsworth, A.E. (1973) Uvod u pravni sistem Sjedinjenih Američkih Država. Beograd: Savremena administracija
Hauriou, M. (1933) Précis de droit administratif et de droit public. Paris
Jovanović, S. (1922) O državi - osnovi jedne pravne teorije. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Jovičić, M. (1977) Zakon i zakonitost - život pravnih propisa. Beograd: Radnička štampa
Kamarić, M. (1957) Problemi uredbe s naročitim obzirom na široka ovlašćenja. Sarajevo
Krbek, I. (1938) Uredba od nužde, iznimno stanje i problemi ratifikacije uredbe, I/II. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3 i 4
Krbek, I. (1929) Upravno pravo. Zagreb: Jugoslovenska štampa
Laband, P. Le droit public de I empire Allemand. Paris, II
Markovic, R. (1977) Uredba kao opšti pravni akt izvršne vlasti. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 63, str. 103-121
Markovic, R. (2006) Ustav Republike Srbije iz 2006 - kritički pogled. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 54, br. 2, str. 5-46
Marković, R. (2011) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Marković, R.Č. (1980) Izvršna vlast. Beograd: Savremena administracija
Milosavljevic, B. (2012) Načelo podele vlasti u ustavu i ustavnoj praksi Republike Srbije. Pravni zapisi, 3(1): 5-21
Milosavljević, B.J. (2011) Uvod u teoriju ustavnog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Orlović, S. (2008) Načelo podele vlasti u ustavnom razvoju Srbije. Beograd: Pravni Fakultet
Pajvančić, M. (1995) Pravno normiranje. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Radović, Z.M. (1989) Normativna delatnost izvršne vlasti. Beograd: Institut za uporedno pravo
Tasić, Đ. (1925) O uredbama, naročito s obzirom na pitanje o prenošenju (delegaciji) vlasti. Arhiv za pravne i društvene nauke, str. 184
Vodinelić, V.V. (2004) Otvaranje dosijea političke policije: Dockan je ili ipak nije?. Hereticus, 2(1): 31-41
Vrban, D. (2003) Država i pravo. Zagreb: Golden marketing
Vukadinović, S. (2010) Analiza uticaja zakonodavnog postupka na predloge zakona. Pravni zapisi, vol. 1, br. 1, str. 97-118
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap3-2803
objavljen u SCIndeksu: 05.02.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci