Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 1, br. 1, str. 97-118
Analiza uticaja zakonodavnog postupka na predloge zakona
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd
Ključne reči: predlog zakona; Narodna skupština; amandman; odbor Narodne skupštine; narodni poslanici; Vlada
Sažetak
Cilj analize je da se utvrdi da li je i u kom obimu Narodna skupština, u periodu od 11. juna 2008. godine do 26. oktobra 2009. godine, prihvatanjem amandmana, izmenila predloge zakona koji su joj podneti. Primenom statističkog metoda, došlo se do rezultata da je u ovom periodu doneto 215 zakona, od čega je 86 zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora i drugih sporazuma. Izuzimajući ove zakone, u posmatranom periodu je doneto 129 zakona, od čega je na 90 predloga zakona (69,77%) Narodna skupština prihvatila 979 amandmana. Obim promena se znatno razlikuje kod svakog pojedinačnog predloga zakona, a prosek prihvaćenih amandmana je 10,88. Imajući u vidu broj članova zakona, predlozi zakona su u proseku promenjeni za 15,11%. Iako je Vlada predlagač 99,53% donetih zakona, analiza je pokazala da Narodna skupština suštinski utiče na tekstove zakona, kao i da je prihvatanjem većeg broja amandmana izmenila sadržinu predloga, kolokvijalno rečeno, sistemskih i krovnih zakona. Podnosioci prihvaćenih amandmana su u 79,36% slučajeva narodni poslanici (od čega u 50,45% slučajeva narodni poslanici opozicije), a u 14,61% odbori Narodne skupštine. Prihvatani su i amandmani koje je podnosila Vlada na sopstvene predloge zakona, kao i osam amandmana Zaštitnika građana. U radu su date i preporuke za kvalitetnije zakone.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** Član 27. stav 7. Zakona o Narodnoj skupštini
*** (2010) Zakon o Narodnoj skupštini. Službeni glasnik RS, br. 9
*** (2009) Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 14 - prečišćeni tekst
*** (2010) Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa. Službeni glasnik RS, br. 21
Beetham, D. (2006) Parliament and democracy in the twenty-first century: A guide to good practice. Geneva: Inter-Parliamentary Union, str. 79-87
Danilović, M., Šuput, M., Vukadinović, S. (2007) Zbirka propisa o izboru predsednika Republike. Beograd: Službeni glasnik
Jelić, Z.I. (1986) Osnovi normativne tehnike - uvod u savremenu nauku o metodama stvaranja i razumevanja prava. Beograd: Ekonomika
Jović, L.Iv. (2004) Parlamentarno procesno pravo. Beograd: Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava
Lijphart, A. (1999) Patterns of Democracy. Yale University Press
Marković, R. (2006) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: IPD Justinijan, str. 230-244
Milosavljević, B., Popović, D. (2009) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union, str. 201-206
Nenadić, B. Kontrola a priori - prethodna kontrola ustavnosti zakona. dostupno na veb adresi: www.informator.co.yu/tekstovi/tema_109.htm
Nikolić, P. (1997) Ustavno pravo. Beograd: Poslovni biro, str. 306-311
Pajvančić, M. (2008) Parlamentarno pravo. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
Stojanović, D. (1999) Pravni položaj poslanika na primerima Francuske, Nemačke, Austrije i Jugoslavije. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Nišu
Vukadinović, S. (2004) Priručnik za narodne poslanike. Beograd: Narodna skupština Republike Srbije
Vukadinović, S. (2007) Odbor za predstavke i predloge Narodne skupštine Republike Srbije. u: Građani pred korupcijom - ko može da pomogne i kako, Beograd: Transparentnost Srbija, str. 49-52
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap1001097V
objavljen u SCIndeksu: 04.04.2020.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2010)
Ljudska prava i mediji
Vučković Jelena

Strani pravni život (2012)
Ustavne promene u okruženju
Tišma Mladen

Zb Pravnog fak Novi Sad (2009)
Priroda i pripadnost poslaničkog mandata u ustavnom sistemu Srbije
Orlović Slobodan

prikaži sve [59]