Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova - Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu
2007, br. 55, str. 209-216
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Geoinformaciona mreža za potrebe zaštite prirode
aUniverzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Institut za prostorno planiranje
bUniverzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Institut za geografiju

e-adresa: sanja@gef.bg.ac.yu, snezana@gef.bg.ac.yu

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 146010

Sažetak

Savremeni globalni napredak u smislu prelaska sa analognih na digitalne podatke stvorio je do sada nezamislive mogućnosti pristupa podacima, razmene informacija i na taj način i efikasnije donošenje odluka na svim nivoima društva. Ovakav otvoreni pristup informacijama stvara nove izazove za one koji se bave prikupljanjem, obradom, čuvanjem i zaštitom pristupa elektronskim podacima i informacijama. Različite organizacije prikupljaju neograničene količine podataka o životnoj sredini, posebno na regionalnom i lokalnom nivou. Međutim, ti podaci su često slabog kvaliteta, nisu odgovarajućih standarda, sačuvani su u nekompatibilnim informacionim sistemima i nisu dostupni široj javnosti. Ovi problemi otežavaju efikasno rešavanje složenih i međusobno povezanih pitanja koja se javljaju u procesu upravljanja zaštitom prirode i zaštićenim prirodnim dobrima. U ovom radu biće prikazano jedno od rešenja ovih problema u vidu geoinformacione mreže za zaštitu prirode koja okuplja sve zainteresovane strane u procesu upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima.

Ključne reči

Reference

*** (2007) Infrastructure for spatial information in the European Community. Directive EC of the European Parlament
Đurđić, S., Smiljanić, S. (2002) Possible role of GIS in appropriate environmental management process in Serbia. u: The reconsideration of the geographic approach in the context of globalization, West University of Timisoara, str. 109-122
Ierardi, S. (2003) The nature: GIS newsletter. u: EU Commission IST project 2001-34641, br. 3, str. 8
Nebert, D.D. (2004) Developing spatial data infrastructures: The SDI cookbook. Global Spatial Data Infrastructure, Technical Working Group, str. 41
Smiljanić, S., Kukrika, M., Sandić, D. (2007) Geoinformaciona infrastruktura u funkciji održivog razvoja. u: Kongres srpskih geografa (I) - zbornik radova, Beograd: SGD, knj. 3, str. 1187
Smits, P.C., i dr. (2002) Inspire architecture and standards position paper. Ispra: JRC-Institute for Environment and Sustainability