Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Podudaranja u zoonimskom sistemu Vukovog Rječnika i jednog prijepoljskog sela
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Institut za srpski jezik, Beograd
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Institut za srpski jezik, Beograd) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200174)

Ključne reči: Vukov Rječnik; Miljevići; zoonim; zoonimija; motivisanost; nominacija; podudaranje
Sažetak
Ovaj rad daje pregled i analizu podudaranja između zoonimskih sistemâ u Vukovom Rječniku i prijepoljskog sela Miljevići. U uvodnom delu rada razmatraju se onomastički termini i njihov status u pomenutim zoonimskim sistemima, sa posebnim osvrtom na definisanje termina zoonim. Centralni deo rada se bavi uočenim sličnostima (i nekim razlikama) poređenih sistema, podeljenih na motivisane i nemotivisane zoonime, pri čemu su motivisani zoonimi razvrstani u tri leksičko-semantičkie grupe (boja celokupnog tela životinje, boja jednog dela tela životinje i neka dominantna osobina životinje koja nije uslovljena bojom) u okviru kojih se dalje dele u odgovarajuće podgrupe, shodno tradicionalnoj klasifikaciji srpske zoonimske leksike. U završnom delu rada daje se zaključni osvrt na uzroke i razloge za uočena poklapanja i razlike u posmatranim zoonimskim sistemima.
Reference
Bukumirić, M. (1992) Pastirska terminologija Goraždevca. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, XXXV/1, 161-193
Femić, M. (1999) Prijepoljski kraj u prostoru i vremenu. Beograd: Srpsko geografsko društvo, 1-152
Ivić, M. (1995) O zelenom konju. u: Novi lingvistički ogledi, Beograd, 87-101
Nikolić, M. (1991) Govori srbijanskog Polimlja. Srpski dijalektološki zbornik, Beograd, XXXVII, 1-548
Peco, A. (1981) Savremena slika ijekavsko-ekavskih odnosa u govoru prijepoljskog kraja. u: Seoski dani Sretena Vukosavljevića XIV, Prijepolje, 211-219
Peco, A. (1981) Prilozi proučavanju prijepoljskog kraja I. - govor Milakovića u svjetlosti susjednih ijekavskih govora - II. govor sela Hisardžika. u: Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića, Prijepolje, VIII, str. 239-262
Petrović, V. (2007) Zoonimski sistem Gornjih Stranjana (kod Prijepolja). u: Šezdeset godina Instituta za srpski jezik SANU, Zbornik radova II, Beograd, 129-137
Petrović, V. (2013) Zoonimski sistem sela Miljevići (kod Prijepolja). Godišnjak za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu, Godina XXVI, broj 13, 413-425
Petrović, V. (2019) Sistem zoonima u Vukovom Rječniku. Naučne publikacije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Serija B, Društvene & humanističke nauke, vol. 2, br. 1, str. 10-20
Pižurica, M. (1994) Prilog rekonstrukciji autohtonih spektra boja - boje u zonimiji. Folklor u Vojvodini, Novi Sad, 8, 98-102
Pižurica, M. (1971) Iz onomastike Rovaca - imena domaćih životinja. Prilozi proučavanju jezika, VII, 167-185, Poseban otisak
RSANU (1959-2006) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1-17
Skok, P. (1971-1974) Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, I-IV
Stefanović, K.V. (1852) Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Beč, Sakupio ga i na svijet izdao Vuk Stef. Karadžić
Šćepanović, M. (1997) Imenoslov valjevske Petnice. Beograd - Valjevo
Šćepanović, M. (2000) Zoonimija podjavorskih sela. Srpski jezik, Beograd, V/1-2, 595-623
Šćepanović, M. (1998) Kategorizacija vrsta riječi u onomastičkoj nominaciji. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, knj. 27/2, 289-297
Šćepanović, M.M. (2002) Zoonim kao onomastički termin. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, vol. 7, br. 1-2, str. 321-326
Vlahović, P. (1976) Etničke prilike u prijepoljskom kraju. u: Seoski dani Sretena Vukosavljevića IV, Prijepolje, 167-176
Vuković, G. (1994) Simbolika boja u leksici i onomastici. Folklor u Vojvodini, Novi Sad, 8, 87-90
Žugić, R. (2004) Motivisanost zoonima i njihov odnos prema ličnim nadimcima i ličnim imenima. Južnoslovenski filolog, br. LX, str. 177-192
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/NPDUNP2002096P
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nau pub Drž univ u Novom Pazaru. Ser B (2019)
Sistem zoonima u Vukovom Rječniku
Petrović Veselin

Nau pub Drž univ u Novom Pazaru. Ser B (2021)
O glasu /h/ u jednom idiolektu iz novopazarskog kraja
Novakov Dragana, i dr.

Inovacije u nastavi (2013)
Čitanje i pisanje brojeva ciframa (brojkama) i slovnim znacima u školskoj i opštoj praksi
Zeljić Goran

prikaži sve [11]