Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Sistem zoonima u Vukovom Rječniku
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Institut za srpski jezik, Beograd
Sažetak
Ovaj rad daje pregled i analizu zoonima u Vukovom Rječniku, kao i metode i kriterijume relevantne za analizu sprovođenja istraživačkog postupka. U uvodnom delu razmatraju se termini zoonim, zoonimija, onim i apelativ, utvrđuju načini definisanja termina zoonim i njegove značenjske razlike u odnosu na termin apelativ, zatim se definišu metodi i kriterijumi korišćeni u svrhu ekscerpcije i analize ekscerpiranih zoonima, pri čemu je poklonjena posebna pažnja na status zoonima (u odnosu na apelative i ostale onomastičke kategorije) u Vukovom Rječniku. Tako određene zoonime, centralni deo rada deli na motivisane i nemotivisane, pri čemu su motivisani zoonimi dalje razvrstani u tri leksičko-semantičke grupe: boja celokupnog tela životinje, boja jednog dela tela životinje i neka dominantna osobina životinje koja nije uslovljena bojom, u okviru kojih su takvi zoonimi podeljeni u podgrupe, shodno tradicionalnoj klasifikaciji srpske zoonimske leksike. U završnom delu daje se zaključni osvrt na status zoonima u Vukovom Rječniku, kao i na stanje zoonimskog leksičkog sloja u okviru savremenih istraživanja onomastike srpskoga jezika.
Reference
Bukumirić, M. (1992) Pastirska terminologija Goraždevca. Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku, Novi Sad, XXXV/1, 161-193
Ivić, M. (1995) O zelenom konju, Novi lingvistički ogledi. Beograd, 87-101
Petrović, V. (2007) Zoonimski sistem Gornjih Stranjana (kod Prijepolja), Šezdeset godina Instituta za srpski jezik SANU. 129-137
Pižurica, M. (1971) Iz onomastike Rovaca. Imena domaćih životinja, Prilozi proučavanju jezika VII. Novi Sad, 167-185, Poseban otisak
Pižurica, M. (1994) Prilog rekonstrukciji autohtonih spektra boja. Boje u zonimiji. Folklor u Vojvodini, Novi Sad, 98-102; 8
Skok, P. (1971-1974) Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I-IV. Zagreb
Srpska akademija nauka i umetnosti (RSANU) (1959-2006) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd, 1-17
Stefanović, K.V. (1852) Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Beč, Sakupio ga i na svijet izdao Vuk Stef. Karadžić
Šćepanović, M. (1997) Imenoslov valjevske Petnice. Beograd-Valjevo
Šćepanović, M. (1998) Kategorizacija vrsta riječi u onomastičkoj nominaciji. 27/2, 289-297
Šćepanović, M. (2000) Zoonimija podjavorskih sela. Srpski jezik, Beograd, V/1-2, 595-623
Šćepanović, M.M. (2002) Zoonim kao onomastički termin. Srpski jezik - studije srpske i slovenske, vol. 7, br. 1-2, str. 321-326
Vuković, G. (1994) Simbolika boja u leksici i onomastici. Folklor u Vojvodini, Novi Sad, 87-90; 8
Žugić, R. (2004) Motivisanost zoonima i njihov odnos prema ličnim nadimcima i ličnim imenima. Južnoslovenski filolog, br. 60, str. 177-192
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/NPDUNP1901010P
objavljen u SCIndeksu: 18.04.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nau pub Drž univ u Novom Pazaru. Ser B (2020)
Podudaranja u zoonimskom sistemu Vukovog Rječnika i jednog prijepoljskog sela
Petrović Veselin

Zb Filoz fak Priština (2021)
Monaška imena u Pomeniku manastira Dečana (XVI-XX vek)
Rakić-Mladenović Jugoslava G.