Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2014, br. 2, str. 9-19
Platforme bioarta
nema
Ključne reči: bioart; biotehnopolitika; živa umetnost; performans; kiborg
Sažetak
U tekstu će se raspravljati o savremenim umetničkim platformama bioarta i njihovoj korespondenciji s biotehnopolitikom. Biotehnologija ili biotehnopolitika je skup aparatusa tj. institucija, platformi, protokola, objekata, stavova, vrednosti, odluka, postupaka, tehnika i efekata koji se zastupaju i proizvode unutar tranzicijske globalne kulture. Dolazi do artikualcije i reartikulacije odnosa stvarnih i fikcionalnih - fizičkih i virtuelnih - organizama i mašina. Istražuju se odnosi organizama i tela; organizma, tela i individualnosti; individue i društva; društvene grupe i individue; društvene grupe i društva kao totaliteta; individue, tela i bolesti; bolesti i društvene grupe; bolesti i društva; tela, organizma i mašine; ljudskog tela i životinjskog tela; životinjskog tela i biljke; ljudskog tela i biljke; prirodnog i kloniranog tela; prirodnog i genetski mutiranog tela; tela i mikroorganizama, bakterija, virusa itd... Bioumetnošću se nazivaju umetničke prakse zasnovane na spektakularizujućem radu s biološkim i biopolitičkim sistemima i praksama.
Reference
*** Critical art ensemble sa Beatriz da Costa i Shyh-shiun Shyu: Free range grain. http://www.critical-art.net/FRG.html
Burnham, J. (1975) Robot and cyborg art. u: Beyond modern sculpture: The effects of science and technology on the sculpture of this century, New York: George Braziller, 312-376
Catts, O., Zurr, I. (2002) An emergence of the semi-living. u: Oron Catts [ur.] The Aestetics of Care?, Perth: Symbiotica, 63-68
Crimp, D. (1988) AIDS: Cultural analysis, cultural activism. Cambridge: The MIT Press
Critical Art Ensemble (2002) The molecular invasion. New York: Autonomedia
Didi-Huberman, G. (2003) Invention of hysteria: Chart and the photographic iconography of the Salpêtrière. Cambride: The MIT Press
Falk, R. (2009) Genetic analysis: A history of genetic thinking. Cambridge: University Press
Gray, C.H., ur. (1995) The cyborg handbook. New York: Routledge
Harawey, D. (1991) A cyborg manifesto: Science, technology, and socialist-feminism in the late twentieth century. u: Simians, cyborgs and women: The reinvention of nature, New York: Routledge
Michaud, Y. (2007) Art and biotechnology. u: Kac Eduardi [ur.] Signs of Life: Bio Art and Beyond, Cambridge: The MIT Press, 387-394
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/ZbAkUm1402009S
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.