Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 22 od 52  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 74, br. 8, str. 791-794
Sekundarna osteoartroza kuka lečena ugradnjom totalne bescementne endoproteze sa Fitmore® stemom - prikaz bolesnika
aKlinički centar Niš, Klinika za ortopediju
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti 'Banjica'
cUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet
dMilitary Hospital, Niš

e-adresapredragsss@gmail.com
Sažetak
Uvod. Razvojni poremećaj kuka sa subluksacijom predstavlja nedovoljnu pokrivenost glave butne kosti koja se nalazi u displastičnom acetabulumu. Nepokrivenost glave butne kosti acetabulumom može biti jedva primetna do nepokrivensti jedne polovine glave. Postoji povećanje kolodijafizarnog ugla i ugla anteverzije, Wiberov ugao je manji od 15 stepeni, Shenton-Menardov luk je prekinut. Vrlo rano dolazi do degenerativnih promena u zglobu kuka što je praćeno bolovima, ograničenjem pokreta u kuku i skraćenjem noge. Prikaz bolesnika. U radu je prikazana bolesnica stara 53 godine, koja je kao dete lečena neoperativno zbog razvojnog poremećaja kuka. Nakon trudnoće i porođaja javili su se bolovi u desnom zglobu kuka. Urađen je klinički i radiološki pregled pri čemu je dijagnostikovana subluksacija desnog zgloba kuka sa znacima degenerativne osteoartroze. Lečenje je započeto neoperativno, medikamentoznom terapijom i balneo-fizikalnim procedurama. Nakon konzervativnog lečenja zbog stalnih bolova i ograničenja pokreta u kuku, odlučeno je da se lečenje nastavi ugradnjom endoproteze zgloba kuka. U preoperativnoj pripremi urađen je antero-posteriorni rendgenski snimak kuka sa gornjom trećinom butne kosti, koji omogućava precizno planiranje ugradnje komponenti endoproteze. Ugrađena je bescementna endoproteza zgloba kuka sa Fitmore® stemom. Rani postoperativni tok protekao je uredno. Dobijen je dobar klinički rezultat lečenja. Nakon sprovedene rahabilitacije bolesnica se vratila svojim radnim i životnim aktivnostima. Zaključak. Primena bescementne endoproteze zgloba kuka sa Fitmore stemom u lečenju sekundarne osteoartroze kuka, predstavlja dobar izbor u lečenju mlađih bolesnika sa dobrim kvalitetom koštanog tkiva. Buduća klinička i radiološka praćenja primene ove vrste stema uz komparativne studije, su neophodna da bi se pokazale njegove prednosti u odnosu na klasični bescementni dugi stem.
Reference
Falez, F., Casella, F., Panegrossi, G., Favetti, F., Barresi, C. (2008) Perspectives on metaphyseal conservative stems. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 9(1): 49-54
Garellick, G., Kärrholm, J., Rogmark, C., Rolfson, O., Herberts, P. (2012) Swedish hip arthroplasty register: Annual report 2011. Mölndal, Sweden: University of Gothenburg-Sahlgrenska University Hospital-Institute of Surgical Sciences
Gasbarra, E., Celi, M., Perrone, F.L., Iundusi, R., Di, P.L., Guglielmi, G., Tarantino, U. (2014) Osseointegration of Fitmore Stem in Total Hip Arthroplasty. Journal of Clinical Densitometry, 17(2): 307-313
Gustke, K. (2012) Short stems for total hip arthroplasty: Initial experience with the Fitmore  stem. Journal of Bone and Joint Surgery - British Volume, 94-B(11_Supple_A): 47-51
Harris, W.H. (1969) Traumatic arthritis of the hip after dislocation and acetabular fractures: Treatment by mold arthroplasty. An end-result study using a new method of result evaluation. J Bone Joint Surg Am, 51(4): 737-55
Holzapfel, B.M., Greimel, F., Prodinger, P.M., Pilge, H., Nöth, U., Gollwitzer, H., Rudert, M. (2012) Total hip replacement in developmental dysplasia using an oval-shaped cementless press-fit cup. International Orthopaedics, 36(7): 1355-1361
Klisić, P., Vukašinović, Z., Đorić, I. (1994) Developmental hip disorder. u: Vukašinović Z. [ur.] Pediatric hip diseases, Belgrade: Special Orthopedic Surgery Hospital Banjica, pp. 37- 95. (Serbian)
Maier, M.W., Streit, M.R., Innmann, M.M., Krüger, M., Nadorf, J., Kretzer, J. P., Ewerbeck, V., Gotterbarm, T. (2015) Cortical hypertrophy with a short, curved uncemented hip stem does not have any clinical impact during early follow-up. BMC Musculoskeletal Disorders, 16(1):
Morrey, B. F., Adams, R. A., Kessler, M. (2000) A conservative femoral replacement for total hip arthroplasty. Journal of Bone and Joint Surgery, 82(7): 952-958
Pepke, W., Nadorf, J., Ewerbeck, V., Streit, M.R., Kinkel, S., Gotterbarm, T., Maier, M.W., Kretzer, J. P. (2014) Primary stability of the Fitmore® stem: biomechanical comparison. International Orthopaedics, 38(3): 483-488
Pipino, F., Molfetta, L., Grandizio, M. (2000) Preservation of the femoral neck in hip arthroplasty: results of a 13- to 17-year follow-up. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 1(1): 31-39
Rubash, H.E., Sinha, R.K., Shanbhag, A.S., Kim, S.Y. (1998) Pathogenesis of bone loss after total hip arthroplasty. Orthopedic clinics of North America, 29(2): 173-86
Scannell, P.T., Prendergast, P.J. (2009) Cortical and interfacial bone changes around a non-cemented hip implant: Simulations using a combined strain/damage remodelling algorithm. Medical Engineering & Physics, 31(4): 477-488
Terjesen, T. (2011) Residual hip dysplasia as a risk factor for osteoarthritis in 45 years follow-up of late-detected hip dislocation. Journal of Children's Orthopaedics, 5(6): 425-431
Zimmer W. Ind. (2007) Fitmore® hip stem: Surgical technique
Zlatić, M., Radivojevic, B. (1989) Degenerative hip diseases: Surgical treatment. Belgrade: Institute of Professional Training and Publishing Activities
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/VSP151223198G
objavljen u SCIndeksu: 04.08.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0