Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 26 od 52  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 32, br. 1, str. 43-49
Ispitivanje koncentracije transformišućeg faktora rasta beta 1 u hroničnim periapeksnim lezijama
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika + Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Institut za biohemiju
cUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Mikrobiologija i imunologija
dUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika

e-adresajelenadp@gmail.com
Ključne reči: periapeksne lezije; citokini; TGF-β1
Sažetak
Balans između proinflamatornih i antiinflamatornih citokina u velikoj meri kontroliše odgovore domaćina na antigenu stimulaciju kod hroničnih inflamatornih periapeksnih lezija. Cilj istraživanja bio je da se odredi koncentracija TGF-β1 u homogenatima tkiva periapeksnih lezija i da se rezultati uporede u odnosu na simptomatologiju pacijenata i veličinu lezije. Ispitivano je 93 uzorka hroničnih periapeksnih lezija dobijenih nakon ekstrakcije zuba. Uzorci lezija su podeljeni prema simptomatologiji pacijenata na simptomatske i asimptomatske, a prema veličini na velike i male. Koncentracija TGF-β1 je ispitivana pomoću ELISA testa, a dobijene vrednosti su analizirane u odnosu na grupe. Rezultati su pokazali povećanu produkciju TGF-β1 u simptomatskim lezijama u odnosu na asimptomatske, međutim, razlika nije bila statistički značajna. Statistički značajna razlika u koncentraciji TGF-β1 uočena je u grupi velikih lezija u poređenju sa malim (p<0,001). Čini se da TGF-β1 ima modulirajući efekat na aktivnost resorpcije koštanog tkiva pod uticajem proinflamatornih citokina i može se smatrati molekularnim prognostičkim markerom zarastanja periapeksnih lezija.
Reference
Abbot, P.V. (2004) Classification, diagnosis and clinical manifestations of apical periodontitis. Endod Topics, 8, 36-54, http://dx.doi.org/10.1111/j.1601-1546.2004.00098.x
Artese, L., Piattelli, A., Quaranta, M., Colasante, A., Musani, P. (1991) Immunoreactivity for interleukin 1β and tumor necrosis factor-α and ultrastructural features of monocytes/macrophages in periapical granulomas. Journal of Endodontics, 17(10): 483-487
Colić, M., Gazivoda, D., Vucević, D., Vasilijić, S., Rudolf, R., Lukić, A. (2009) Proinflammatory and immunoregulatory mechanisms in periapical lesions. Molecular immunology / Mol. Immunol., 47(1): 101-13
Čolić, M., Vasilijić, S., Gazivoda, D., Vučević, D., Marjanović, M., Lukić, A. (2007) Interleukin-17 plays a role in exacerbation of inflammation within chronic periapical lesions. European Journal of Oral Sciences, 115(4): 315-320
Danin, J., Linder, L.E., Lundqvist, G., Andersson, L. (2000) Tumor necrosis factor-alpha and transforming growth factor-beta1 in chronic periapical lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 90(4): 514-7
Danin, J., Linder, L., Lundqvist, G., Wretlind, B. (2003) Cytokines in periradicular lesions: The effect of linezolid treatment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 96(4): 492-8
de Rossi, A., Rocha, L.B., Rossi, M.A. (2008) Interferon-gamma, interleukin-10, Intercellular adhesion molecule-1, and chemokine receptor 5, but not interleukin-4, attenuate the development of periapical lesions. Journal of Endodontics, 34(1): 31-8
Dinarello, C.A. (2000) Proinflammatory cytokines. Chest, 118(2): 503-8
Gazivoda, D., Dzopalic, T., Bozic, B., Tatomirovic, Z., Brkic, Z., Colic, M. (2009) Production of proinflammatory and immunoregulatory cytokines by inflammatory cells from periapical lesions in culture. Journal of Oral Pathology & Medicine, 38(7): 605-611
Kawashima, N., Stashenko, P. (1999) Expression of bone-resorptive and regulatory cytokines in murine periapical inflammation. Archives of oral biology / Arch. Oral Biol., 44(1): 55-66
Li, M.O., Flavell, R.A. (2008) TGF-β: A Master of All T Cell Trades. Cell, 134(3): 392-404
Lukić, A., Danilović, V., Petrović, R. (2008) Comparative immunohistochemical and quantitative analysis of inflammatory cells in symptomatic and asymptomatic chronic periapical lesions. Vojnosanitetski pregled, vol. 65, br. 6, str. 435-440
Lukić, A. (2000) Transforming growth factor-β is a major down-regulatory cytokine in periapical lesions. Balkan Journal of Stomatology, vol. 4, br. 3, str. 157-160
Marton, I.J., Kiss, C. (2000) Protective and destructive immune reactions in apical periodontitis. Oral Microbiology and Immunology, 15(3): 139-150
Nair, P.N.R. (2004) Pathogenesis of apical periodontitis and the causes of endodontic failures. Crit Rev Oral Biol Med, 15(6): 348-81
Piattelli, A., Rubini, C., Fioroni, M., Favero, L., Strocchi, R. (2004) Expression of transforming growth factor-beta 1 (TGF-beta 1) in odontogenic cysts. International Endodontic Journal, 37(1): 7-11
Ramachandran, N.P.N. (1997) Apical periodontitis: a dynamic encounter between root canal infection and host response. Periodontology 2000, 13(1): 121-148
Tyler, L.W., Matossian, K., Todd, R., Gallagher, G.T., White, R.R., Wong, D.T. (1999) Eosinophil-derived transforming growth factors (TGF-alpha and TGF-beta 1) in human periradicular lesions. Journal of Endodontics, 25(9): 619-24
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.1515/afmnai-2015-0004
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2015.