Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 44 od 52  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 24, br. 58, str. 813-820
SEM procena i snaga vezivanje između površine adhezivnog sistema i glass jonomer cementa - sendvič tehnika
aStomatološki fakultet, Odeljenje za bolesti zuba, Skopje, Makedonija
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika
Ključne reči: kompozit; glas jonomer; adheziv; dentin; SEM
Sažetak
U osnovi mnogih restauracionih procedura zadatak je postići vezu između dve različite površine: mineralizovane zubne površine i restauracionog materijala. Savremeni zahtevi restauracije tvrdih zubnih tkiva su za primenu adhezivnih, fizičko-hemijski kao i biokompatibilnih restauracionih materijala. Cilj ove, in vitro, studije je da se uporedi površina i snaga vezivanja, između tvrdog zubnog tkiva, sa jedne strane i adhezivnog sistema, odnosno glas jonomer cementa, sa druge strane. Za izradu eksperimenta upotrebili smo 52 humana, intaktna zuba ekstrahirana iz ortodontskih razloga. Uzorke zuba smo podelili u 2 grupe u odnosu na način primene: I grupa: na 20 prepariranih tvrdih zubnih tkiva (gleđ i dentin) postavili smo adhezivni sistem i kompozit po preporuci proizvođača (37% Fosforna kis, Excite, Tetric Ceram) i II grupa: na 20 prepariranih tvrdih zubnih tkiva prvo smo postavili podlogu od glas jonomera (Fuji IX) a zatim adhezivni sistem i kompozit, kao kod prve grupe. 40 zubnih uzoraka su upotrebljeni za merenje snage adhezivne veze i to dvadeset između tvrdih zubnih tkiva (gleđ i dentin) i adhezivnog sistema (37% Fosforna kis.,Excite, Tetric Ceram), i dvadeset uzorka zuba sa sendvič restauracijom (Fuji IX, 37% Fosforna kis.,Excite, Tetric Ceram). 12 (6 sa adhezivnim sistemom i kompozitom i 6 sa sendvič restauracijom), posmatrani su na skening elektronskom mikroskopu (SEM) i napravljeni su snimci. Na snimcima je registrovano prisustvo/odsustvo mikroprostora između adhezivnog sistema, kompozitnog materijala sa jedne strane i zubnih tkiva ili glas jonomer cementa (Fuji IX) sa druge strane. Rezultati: Jačina adhezivne veze koje smo dobili za vezivanja zuba tretiranih sa adhezivnim sistemom i kompozitom (37% Fosforna kis., Excite, Tetric Ceram) je 3,33 - 10,31MPa, dok je slabija adhezivna veza pokazala sendvič restauracija sa glas-jonomerom i kompozitom (Fuji IX, 37% Fosforna kis., Excite, Tetric Ceram) 2,34-8,82MPa.
Reference
Andreaus, S.B. (1987) Liquid versus gel etchants on glass ionomers: their effects on surface morphology and shear bond strengths to composite resins. J Am Dent Assoc, 114(2): 156-8
Breschi, L., Gobbi, P., Falconi, M., Ciavarelli, L., Teti, G., Mazzotti, G. (2001) Evaluation of the F2000 bonding procedure: A high resolution SEM study. J Dent, 29(7): 499-507
Crim, G.A., Garcia-Godoy, F. (1987) Microleakage: the effect of storage and cycling duration. J Prosthet Dent, 57(5): 574-6
Fajen, V.B., Duncanson, M.G., Nanda, R.S., Currier, G.F., Angolkar, P.V. (1990) An in vitro evaluation of bond strength of three glass ionomer cements. Am J Orthod Dentofacial Orthop, 97(4): 316-22
Forsten, L. (1990) Short- and long-term fluoride release from glass ionomers and other fluoride-containing filling materials in vitro. Scand J Dent Res, 98(2): 179-85
Garcia, F. (1988) Glass ionomer materials in Class II composite resin restorations: to etch or not to etch?. Quintessence Int, 19(3): 241-2
Garcia, F., Malone, W.F. (1986) The effect of acid etching on two glass ionomer lining cements. Quintessence Int, 17(10): 621-3
Georgieva, E., Iljovska, S. (2006) Bioaktivni sistemi za restavracija na kaviteti. Maked Stomatol Pregl, 164-73
Kerby, R.E., Knobloch, L. (1992) The relative shear bond strength of visible light-curing and chemically curing glass-ionomer cement to composite resin. Quintessence Int, 23(9): 641-4
Lindberg, A., van Dijken, J.W., Hörstedt, P. (2000) Interfacial adaptation of a Class II polyacid-modified resin composite/resin composite laminate restoration in vivo. Acta Odontol Scand, 58(2): 77-84
Mclean, J.W., Powis, D.R., Prosser, H.J., Wilson, A.D. (1985) The use of glass-ionomer cements in bonding composite resins to dentine. Br Dent J, 158(11): 410-4
McLean, J.W., Wilson, A.D. (1977) The clinical development of the glass-ionomer cement, II: Some clinical applications. Aust Dent J, 22(2): 120-7
Oilo, G., Um, C.M. (1992) Bond strength of glass-ionomer cement and composite resin combinations. Quintessence Int, 23(9): 633-9
Prati, C., Montanari, G. (1989) Comparative microleakage study between the sandwich and conventional three-increment techniques. Quintessence Int, 20(8): 587-94
Sato, M., Miyazaki, M. (2005) Comparison of depth of dentin etching and resin infiltration with single-step adhesive systems. J Dent, 33(6): 475-84
Tyas, M.J. (2006) Clinical evaluation of glassionomer cement restorations. Journal of Applied Oral Science, v. 14 n.spe Bauru
Wilson, A.D., Mclean, J.W. (2000) Glass-ionomer restoration. Quuintessence Int, 17, str. 617-9
Živković, S., Ivanović, V., Radosavljević, B. (1996) Ispitivanje antibakterijskog efekta dentin-kondicionera. Stomatološki glasnik Srbije, 43, br. 2, str. 77-80
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2009.