Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 3, br. 2, str. 92-101
Prostorne strukture obrađene grupno supermatricnim postupkom
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd

e-adresadjordje.zlokovic@sanu.ac.rs
Ključne reči: rostorne strukture; grupe simetrije; grupno supermatrični postupak; grupna tipska tabela; analiza konačnih elemenata
Sažetak
Oblici prirodnih i tehničkih prostornih struktura mogu da imaju geometrijsku konfiguraciju sa osobinama simetrije koji mogu da se analiziraju putem naprednijeg matematičkog oblikovanja grupne teorije, koja je prikazana u ovom radu nekim aspektima i rezultatima autorovog supermatričnog postupka korišćenjem grupnog supermatričnog lanca grupa simetrije C2, D2, D2h i linearnih, pravougaonih, heksaedarskih i ikosaedarskih konfiguracija. Ovaj postupak formuliše analizu struktura sastavljenih prema konačnim prostornim oblicima sa jednostavnim i složenim simetrijama, kao i simetrizovanih nesimetričnih oblika, omogućavajući puno kvalitativnih i kvantitativnih prednosti u odnosu na konvencionalne metode.
Reference
Zloković, Đ.M. (1992) Group supermatrices in finite element analysis. Chichester: Ellis Harwood
Zloković, Đ.M., Maneski, T.Đ., Nestorović, M.S. (1994) Group supermatrix procedure in computing of engineering structures. Structural Engineering Review, 6(1), 39-50
Zloković, Đ.M., Maneski, T.Đ., Nestorović, M.S. (1997) Group theoretical formulation of quadrilateral and hexahedral isoparametric finite elements in mechanics. u: Serbian-Greek Symposium on Solid Mechanics (II), SASA, Nov. 14-16 1996, Proceedings, Beograd: Serbian Academy of Sciences and Arts, str. 223-232
Zloković, Đ.M., Maneski, T.Đ., Nestorović, M.S. (1999) Group theoretical formulation of nonsymmetrical systems by the group supermatrix procedure. Computers and structures, 71(6): 637-649
Zloković, Đ.M. (2000) Group supermatrix procedure in mechanics. u: Recent advances in applied mechanics, Athens, Greece: National Technical University
Zloković, Đ.M. (2003) Vibration of cable networks formulated in G-invariant subspaces. Bulletin de l'Academie serbe des sciences et des arts, Classe des Sciences techniques, Beograd, T. CXXVI, No 29, 81-97
Zloković, Đ.M., Maneski, T.Đ., Nestorović, M.S. (2004) Group theoretical formulation of quadrilateral and hexahedral isoparametric finite elements
Zloković, Đ.M. (2006) Group supermatrix modular structure developed on properties and relations of symmetry groups C2, D2, D2h. Bulletin de l'Académie serbe des sciences et des arts, Classe des Sciences techniques, Beograd, CXXXII, No 30, str. 61-89
Zloković, Đ.M. (1989) Group theory and G-vector spaces in structural analysis: vibration, stability and statics. Chichester: Division of John Wiley & Sons - Ellis Horwood
Zloković, Đ.M. (2006) Group supermatrix modular structuring by symmetry groups D2 and D2h. Bulletin de l'Académie serbe des sciences et des arts, Classe des Sciences techniques, Beograd, T. CXXXII, No 30, 91-102
Zloković, Đ.M. (2007) The modular group supermatrix procedure in structural analysis. u: Proceedings of the Eleventh International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, St. Julians, Malta
Zloković, G. (2009) The Shape Functions of Finite Elements in the Modular Group Supermatrix Procedure. Bulletin Classe des Sciences techniques, 138(31): 1-45
Zloković, G. (2009) The Novel Derivation of Shape Functions of the 64-Node Rectangular Hexahedral Finite Element by the Group Supermatrix Procedure. Bulletin Classe des Sciences techniques, 138(31): 47-65
Zloković, G. (2010) Analysis and generation of complex spherical networks based on octahedral and icosahedral symmetry groups. u: moNGeometrija 2010, 25th National and 2nd International Scientific Conference, Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering, str. 1-18, CD
Zloković, G. (2010) The novel derivation of shape functions of finite elements by the group supermatrix procedure. Bulletin de l'Académie serbe des sciences et des arts, Classe des Sciences techniques, T.CXLII (32): 1-46
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/SAJ1102092Z
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka