Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 3, br. 3, str. 200-213
Neizvesnost kritičkog u arhitektonskom projektovanju
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Srbija

e-adresalink@arh.bg.ac.rs
Sažetak
Savremenost arhitekture se može tumačiti na različite načine. Polazeći od još uvek bazično formulisanog modernog konteksta u kojem se ispituju granice stabilnosti arhitektonske profesije radi se o projektantskoj nameri da se u širem kulturnog kontekstu istraže kapaciteti profesije za razvijanje sopstvenog kritičkog aparata. Kroz pitanje odnosa opšteg i pojedinačnog, zatim pitanja integriteta i razmere arhitektonskog delovanja, ali i uloge medija i digitalizacije sveta, u centru istraživanja projektuju se kadrovi stvarnosti čiji prostorno-vremenski sadržaj ispunjavaju vrednosti arhitekture spremne da u sebi razvija analitičke i sintetičke koncepte oslonjene na kontekstualnu, ali i sopstvenu neodređenost i nestabilnost.
Reference
Baudrillard, J., Nouvel, J. (2002) The singular object of architecture. Minneapolis: University of Minnesota Press
Berger, J. (2008) Ways of seeing. London: Penguin Books
Bergson, A.V. (1991) Stvaralačka evolucija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Bourriaud, N. (2002) Postproduction: Culture as screenplay: How art reprograms the world. New York: Lukas & Sternberg
Bourriaud, N. (2009) Formes de vie - Lart moderne et l invention de soi. France: Denoël
Detlef, M. (2011) Мodernity unbound. London: Architecture Words
Foster, H. (2006) Dizajn i zločin (i druge polemike). Zagreb: V.B.Z
Holl, S., Pallasmaa, J., Pérez-Gómez, A. (2006) Questions of perception phenomenology of architecture. San Francisco: William Stout Publishers
Leach, N. (2000) The anesthetics of architecture. London: The MIT Press
Lukač, Đ. (1974) Duša i oblici eseji. Beograd: Nolit
Maxwell, R. (1996) The two way stretch: Modernism, tradition and innovation. London: Academy Editions
Rowe, C., Slutzky, R. (1997) Transparency. Basel: Birkhäuser
Schelling, F., Wilhelm, J. (2008) Bruno ili o božanskom i prirodnom principu stvari / Bruno, or on the natural and the divine principle of things. Beograd: Fedon
Scruton, R. (1979) The aesthetics of architecture. Princeton, N.J: Princeton Univerity Press
Šefer, Ž. (2001) Zašto fikcija?. Novi Sad: Svetovi
Šuvaković, М., Erjavec, A. (2009) Figure u pokretu: Savremena zapadna estetika, filozofija i teorija umetnosti. Beograd: Vujičić kolekcija
Till, J. (2009) Architecture depends. Cambridge, Mass: The MIT Press
Zabalbeascoa, A., Marcos, J.R. (2000) Minimalisms. Barcelona: G. Gili
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/SAJ1103200M
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka