Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 6 od 18  
Back povratak na rezultate
2012, br. 4, str. 79-90
Mogućnost primene mikroorganizama u cilju dobijanja bakra iz otpadnih mineralnih sirovina
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - ITNMS, Beograd

e-adresaj.avdalovic@itnms.ac.rs
Projekat:
Implementacija savremenijih tehničko-tehnoloških i ekoloških rešenja u postojećim proizvodnim sistemima Rudnika Bakra Bor i Rudnika Bakra Majdanpek (MPNTR - 33007)

Sažetak
Mikrobiološko luženje predstavlja u svetu priznat metod za izdvajanja korisnih komponenti iz siromašnih ruda i sekundarnih sirovina. Prednost mikrobiološkog luženja mineralnih sirovina predstavlja malo ulaganje, odnosno ekonomska opravdanostog luženja, vrlo jednostavna primena i pogodnost ovakvog luženja sa aspekta zaštite životne sredine. U ovom radu je ispitivanja mogućnost mikrobiološkog luženje bakra iz jalovine (raskrivke starog kopa u Boru) u laboratorijskim uslovima, korišćenjem kulture Acidithiobacillus ferrooxidans. Izveden je eksperiment luženja u erlenmajerima uz mućkanje. Eksperiment je trajao tri nedelje, na prosečnoj temperaturi od 280C. Procenat izluženog bakra na kraju eksperimenta je iznosio 34%. Dobijeni rezultati bi trebalo da posluže kao osnova za ponovno uvođenje ove, u svetu prihvaćene tehnologije u eksploataciji mineralnih sirovina, u cilju dobijanja korisnih komponenata iz siromašnih ruda kao i za remedijaciju kontaminiranog zemljišta.
Reference
Collins, C.H., Lyne, P., Grange, J., Falkinham, J. (2004) Microbiological methods. London: Arnold
Crundwell, F.K. (2003) How do bacteria interact with minerals?. Hydrometallurgy, 71(1-2), 75-81
Druschel, G.K., Baker, B.J., Gihring, T.M., Banfield, J.F. (2004) Acid mine drainage biogeochemistry at Iron Mountain, California. Geochemical Transactions, 5, str. 13-31
Đurić, S.B. (2002) Metode istraživanja u kristalografiji. Čačak: Tehnički fakultet
Rawlings, D.E. (2005) Characteristics and adaptability of iron- and sulfur-oxidizing microorganisms used for the recovery of metals from minerals and their concentrates. Microbial Cell Factories, 4(1): 13
Savić, J., Savić, M. (1990) Osnovi analitičke hemije - klasične metode. Sarajevo: Svjetlost
Simerman, P.M., Lundgren, G.D. (1959) J. Bacteriol., 77, 642
Vrvić, M.M. (1991) Dejstvo tionskih bakterija na sulfidne supstrate - fundamentalni i primenjeni aspekti. Beograd: Hemijski fakultet, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/rudrad1204079A
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2013.

Povezani članci