Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 4, br. 1, str. 145-168
'Nevinost bez zaštite' jedno viđenje zakona o pravima pacijenata
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresajelena.simic@pravnifakultet.rs
Sažetak
Sve do pre nekoliko decenija kada je počeo da se afirmiše princip autonomije ličnosti pacijenta kao prima facie moralni princip, pravo lekara da odluči o značaju medicinskog tretmana predstavljalo je neprikosnoveno načelo medicinske etike. U većini civilizovanih zemalja princip autonomije ličnosti pacijenta postao je dominantni princip, koji u velikoj meri opredeljuje odnos lekar - pacijent. Međutim, treba imati na umu i činjenicu da je odnos između lekara i pacijenta asimetričan jer u njemu dominira uloga lekara. Ove okolnosti ukazuju na potrebu da se obavezama koje ima lekar prema pacijentu posveti naročita pažnja. Iz pojedinih lekarevih obaveza i dužnosti posredno se mogu izvesti odgovarajuća pacijentova prava. Međutim, pacijenti nisu u stanju da u propisanim dužnostima lekara prepoznaju sva vlastita prava pa se zato i pristupilo temeljnom izučavanju prava pacijenata i njihovom izričitom sistematizovanju i kodifikovanju. Republika Srbija se ovog proleća priključila državama koje su prava pacijenata uredile posebnim zakonom. Predmet ovog rada je kritički prikaz Zakona o pravima pacijenata RS koji je usvojen 22. maja 2013. godine. Autor ukazuje da Zakon nije doneo željena rešenja kada je u pitanju zaštita pacijentovih prava, te da je lista od devetnaest prava, garantovanih pacijentima ovim zakonom, u stvari 'katalog želja' koji će zbog loših mehanizama zaštite teško naći svoju primenu u praksi.
Reference
*** (2007) Patients' rights in Europe: Civic Information on the Implementation of the European Charter of Patients' Rights. Brussels: Active Citizenship Network, http://www.activecitizenship.net/images/patientsrights/patients_rights_report_final-eng.pdf
Beširević, V. (2008) Pravo na dostojanstvenu smrt. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 80, br. 12, str. 527-541
Draškić, M.M. (1998) Prava pacijenata - kraj paternalističkog koncepta medicine. Pravni život, vol. 47, br. 9, str. 253-262
Fallberg, L. (2000) Patients rights in the Nordic Countires. European Journal of Health Law, (7) http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/eurjhlb7&div=22&id=&page=
Fallberg, L., Mackenney, S. (2004) Protecting Patients Rights?, A comparatuve study of the ombudsman in healthcare. Abingdon: Radcliffe medical Press Ltd, http://books.google.rs/books?id=7lI_sDA3amEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
Krugman, P. (2011) Patient are not Consumers, The. New York Times, http://www.nytimes.com/2011/04/22/opinion/22krugman.html?_r=0 (pristupljeno: 21-04-2011)
Nys, H. (2001) Comparative Health Law and the Harmonization of Patinets'Rights in Europe, European Journal of Health Law. European Journal of Health Law, (8) http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/eurjhlb8&div=41&id=&page=
Nys, H., ur. International Encyclopaedia of Laws. u: Medical law, London: Kluwer Law International, Volume I i II
Radišić, J., et.al. (2000) Povelja o pravima pacijenata. Beograd: Centar za unapređivanje pravnih studija
Radišić, J., Mujović-Zornić, H. (2004) Pomoć pacijentima u ostvarivanju njihovih prava - Zapadna Evropa kao uzor Srbiji. Beograd: Jugoslovensko udruženje za medicinsko pravo
Radišić, J. (2008) Medicinsko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Rakić-Vodinelić, V. (2011) Zakon o parničnom postupku Srbije 2011. Pravni zapisi, 2(2): 515-567
Sandor, J., ur (2008) UNESCO i bioetika, Zbirka osnovnih dokumenata. Budapest: Center for Ethics and Law in Biomedicine, http://web.ceu.hu/celab/unesco_hr2.pdf
Siddiqi, S., i dr. (2012) Patient Safety Friendly Hospital Initiative: from evidence to action in seven developing country hospitals. International Journal for Quality in Health Care, 24(2)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap4-4077
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Pravno-etički aspekti lekareve pomoći neizlečivo bolesnom pacijentu
Klajn-Tatić Vesna V.

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Ponavljanje parničnog postupka zbog odluke Ustavnog suda
Bodiroga Nikola

Anali Pravnog fak Beograd (2014)
Zaštita kolektivnih interesa potrošača
Babović Branka

prikaži sve [22]