Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 4 od 12  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 4, br. 2, str. 373-380
Ima li mesta ugovornom pravu u Rolsovoj teoriji pravde?
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresaradonjic.aleksa@gmail.com
Sažetak
U centru Rolsove teorije pravde jeste ideja da svaki pojedinac treba da ima pravo da živi svoj život onako kako on ili ona smatraju da je najcelishodnije. Da bi ta ideja mogla da se sprovede u delo svaki pojedinac treba da uživa iste slobode ograničene jedino slobodama drugih članova društva. Osim toga treba da postoji pravedna raspodela primarnih društvenih dobara. Ta raspodela je pravedna ako je svaki pojedinac imao jednaku priliku da zauzme one pozicije u društvu koje donose određene povlastice i ako niko ne može da profitira od prednosti koje ničim nije zaslužio osim kada je to profitiranje i u korist onih koji su u najgorem položaju u društvu. Pravedna raspodela primarnih društvenih dobara odvija se kroz institucije koje čine takozvanu osnovnu strukturu. Prema Rolsu ugovorno pravo ne bi trebalo da bude deo te strukture iz više razloga. Mi smo identifikovali te razloge i ponudili kontraargumente koji su nas doveli do zaključka da bi ugovorno pravo trebalo da ima, i da zapravo ima, distributivnu ulogu u društvu, te da bi trebalo da bude deo Rolsove osnovne strukture.
Reference
Kordana, K., Tabachnik, D. (2005) Rawls and Contract Law. George Washington Law Review, 73:
Kronman, A.T. (1980) Contract Law and Distributive Justice. Yale Law Journal, 89(3): 472
Kymlicka, W. (2002) Contemporary political philosophy: An introduction. Oxford: Oxford University Press, 2nd edition
Nussbaum, M. (2001) The enduring significance of John Rawls. http://web.ebscohost.com.proxy.uba.uva.nl:2048/ehost/detail?sid=9c77ee94-319d-45f0-ab62-db3084a7b089%40sessionmgr104&vid=4&hid=127&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=aph&AN=4837098, accessed on 23
Rawls, J.A. (1971) A theory of justice. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Ripstein, A. (2006) Private order and public justice: Kant and Rawls. http://ssrn.com/abstract=894431, accessed on 18.05.2013
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap5-4705
objavljen u SCIndeksu: 18.02.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka