Actions

Pravni zapisi
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:5
  • full-text downloads in 30 days:5

Contents

article: 9 from 12  
Back back to result list
2013, vol. 4, iss. 2, pp. 467-475
Pokrajinski statut i organizacija pokrajinske vlasti prema Ustavu Republike Srbije
(The title is not available in English)
Union University, Faculty of Law, Belgrade

emailbogoljub.milosavljevic@pravnifakultet.rs
Keywords: Statut AP Vojvodine; Ustav Republike Srbije; statutarna materija; hijerarhija opštih pravnih akata; usaglašenost statuta sa Ustavom i zakonom; organizacija pokrajinske vlasti
Abstract
(not available in English)
Pred Ustavnim sudom Srbije pokrenut je postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti Statuta AP Vojvodine. U javnoj raspravi koju je ovaj sud tim povodom organizovao postavljena su dva načelna pitanja: prvo, kakva je pravna priroda i šta je predmet uređivanja pokrajinskog statuta i, drugo, da li i na koji način Ustav opredeljuje oblik organizacije pokrajinske vlasti? Na osnovu analize relevantnih ustavnih odredaba, autor zaključuje da pokrajinski statut predstavlja opšti pravni akt koji se u pravnoj hijerarhiji nalazi ispod Ustava i zakona. Primarnu statutarnu materiju predstavlja organizacija pokrajinske vlasti i u tom delu statut po pravilu ne bi potpadao pod ocenu zakonitosti, već samo ustavnosti. Sekundarna statutarna materija (raspodela nadležnosti između pokrajinskih organa i druga pitanja), za razliku od toga, potpadala bi i pod ocenu ustavnosti i zakonitosti. U pogledu drugog pitanja, autor je zauzeo stav da Ustav sadrži niz načela za organizaciju svih javnih vlasti i da sa tim načelima treba da bude usklađena i organizacija pokrajinske vlasti. U okviru tih načela prostire se pravo pokrajine na samoorganizovanje.
References
Milosavljević, B. (2012) Ustavnopravni koncept teritorijalne autonomije u Srbiji. Pravni život, 558(12): 835-848
 

About

article language: Serbian
document type: Polemical Paper
DOI: 10.5937/pravzap5-4942
published in SCIndeks: 18/02/2014
peer review method: double-blind

Related records

No related records