Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 14  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 50, br. 1-3, str. 46-56
Bankarska kriza depozita na Kipru - sekvestracija, nacionalizacija, oporezivanje, konverzija depozita u akcije
nema
Sažetak
Ovaj rad istražuje pravni i regulatorni okvir bankarske, finansijske, ekonomske i političke krize depozita, bankarskog, finansijskog, ekonomskog i političkog sistema na Kipru. Koristeći relativno usko fokusiran analitički okvir bavi se aspektima mogućnosti eks-post oporezivanja bankarskih depozita, njihovom sekvestracijom, predviđenim konverzijama velikih depozita u akcionarski kapital banaka. Prethodno je iznenada nametnut i neprihvatljiv dnevni red baziran na arbitrarnoj dominaciji politike nad pravom i ekonomskom logikom slobodnog tržišta baziranog na snažnim institucijama i konceptu vladavine prava. Dalja istraživanja ukazuju da diferencirani pristup prema kome će se garantovati depoziti iznad 100.000 evra, uz konvertovanje većeg obima depozita iznad tog limita u akcije banaka koje više nisu operativne i stvarno su blokirane i bankrotirale u suštini najbolji put u pakao. Markistički teoretičar i državnik V. I. Lenjin je u svojoj sentenci definisao da se 'Evropom širi bauk, bauk komunizma'. Inovirana i adaptirana maksima glasi - 'U Evropi se širi bauk bankarskih depozita bez pokrića, tako da se i globalno širi strah od kraha banaka i bankarskih sistema'. Naša istraživanja nude zaključak da suzbijanje pranja novca, borba protiv korupcije treba da budu predmet globalne visoko koordinirane borbe protiv ovog tipa kriminala, jer u suprotnom takvu napori nemaju nikakve svrhe. Nacionalne centrale banke, Evropska centralna banka, institucije monetarne, bankarske, supervizorske i prudencione kontrole su se pokazale potpuno neefektivnim i neefikasnim tokom prethodnih par godina. Krizu treba posmatrati u svetlu rastućih nepokrivenih budžetskih deficita, koji za uzvrat mogu biti generator nove globalne krize gigantskih proporcija. Ovaj rad se u potpunosti zalaže za snažan regulatorni pristup baziran na nekoj od formi globalnog konsenzusa, uzimajući u obzir činjenicu da su nacionalni, regionalni i globalni interesi i veze isprepletani, sa ciljem povratka poverenja u sistem garantovanih bankarskih depozita.
Reference
*** (2013) The Cyprus bail-out: A better deal, but still painful. Brussels: Charlemagne, 25. 03., 4:34, http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2013/03/cyprus-bail-out
*** (2013) Cyprus the finance minister throws in the towel. Nicosia: K. H, 2. 4., http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2013
*** (2013) Euro zone crisis what will savers do?. Buttonwood, 17. 03., http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2013
*** (2013) Euro zone crisis what does a guarantee mean?. Buttonwood, 19. 3., http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2013
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka