Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 14  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 50, br. 1-3, str. 107-123
Posebni duži rokovi zastarelosti finansijskih prekršaja
Viši prekršajni sud u Beogradu
Ključne reči: pitanje zastarelosti; opšti i posebni rokovi; finansijski prekršaji; poreski propisi i prekršaji; opšti i posebni poreski postupak
Sažetak
U ovom članku razmatra se pitanje potrebe dužih rokova zastarelosti finansijskih prekršaja, kao i sporna pitanja zakona i prakse. Posebno se analiziraju pitanja zastarelosti prekršaja uopšte, materijalno i procesno dejstvo zastarelosti, opšti i posebni rokovi zastarelosti i zakonska pravila koja se na to odnose. Uočava se potreba dužih rokova zastarelosti finansijskih prekršaja, imajući u vidu karakter i posebnost tih prekršaja. Posebno se analizira zastarelost poreskih prekršaja, sa aspekta odnosa Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i drugih poreskih zakona, pa zaključuje da se radi o odnosu opšteg i posebnih poreskih zakona. Zato se odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji primenjuju i važe za sve poreske zakone, što znači da poreski prekršaji zastarevaju u dužim rokovima zastarelosti, što je logično zakonsko rešenje. Međutim, praksa po ovom pitanju nema jedinstven pristup, već postoje različita mišljenja.
Reference
*** (2001/2012) Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Sl. glasnik RS, br. 26/01 do 57/12)
*** (2001/2012) Zakon o porezu na upotrebu, držanje i nošenje dobara. Sl. glasnik RS, br. 26/01 do 120/12)
*** (2009) Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Sl. glasnik RS, br. 36
*** (2006/2012) Zakon o deviznom poslovanju. Službeni glasnik RS, br. 62/06, 31/11, 119/12)
*** (2010/2012) Carinski zakon. Službeni glasnik RS, br. 18/10, 111/12)
*** (2002/2012) Zakon o poreskom postupku u poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, br. 80/02 do 93/12)
*** (2009/2012) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 54/09 do 93/12)
*** (2012) Zakon o javnim nabavkama. Službeni glasnik RS, br. 124
*** (2009) Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda. Službeni glasnik RS, br. 36
*** (2009) Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2005) Zakon o privrednim prestupima. Sl. list SFRJ, br. 101
*** (2005/2009) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 101/05, 116/08, 111/09)
*** (2009/2011) Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju. Sl. glasnik RS, br. 36/09, 36/11, 88/11)
Lukić, R.D. (1961) Tumačenje prava. Beograd: Savremena administracija
Tasić, Đ. (1938) Značaj jezika pri tumačenju. ARHIV, br. 3, 275
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2014.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Novi Sad (2009)
Upoteba metoda tumačenja u krivičnom pravu
Ristivojević Branislav

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Tumačenje prava kao vrednovanje na osnovu konteksta - prilog konstruktivnoj teoriji tumačenja
Bovan Saša B.

Anali Pravnog fak Beograd (2014)
Analitička i hermeneutička teorija prava
Spaić Bojan

prikaži sve [5]