Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 5, br. 2, str. 505-533
Značajnija odstupanja Zakona o porezu na dodatu vrednost od komunitarne PDV regulative
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresamilosevic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: PDV; Evropska unija; pridruživanje; harmonizacija prava; Direktiva 2006/112/EC
Sažetak
Zakon o porezu na dodatu vrednost poštuje osnovne principe i strukturu evropskog zakonodavstva u oblasti PDV-a. Međutim, on nije u potpunosti usklađen sa najrelevantnijim komunitarnim propisom o PDV-u Direktivom 2006/112/EC. Republika Srbija je 21. januara 2014. godine zvanično otpočela pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Cilj ovih pregovora jeste da Srbija u celosti usvoji pravne tekovine Evropske unije i osigura njihovo potpuno sprovođenje i primenu. Pravne tekovine Evropske unije obuhvataju i oblast oporezivanja u okviru koje se po značaju izdvaja PDV. U predstojećem radu analiziraćemo odstupanja Zakona o porezu na dodatu vrednost od Direktive 2006/112/EC na koja je Evropska komisija ukazala u godišnjim izveštajima o napretku Srbije u periodu od 2005. do 2014. godine. Analizom sadržaja, primenom normativnog i komparativnog metoda u istraživanju, utvrdićemo u čemu se pomenuta odstupanja sastoje i u zaključnom delu dati konkretne preporuke u cilju njihovog otklanjanja.
Reference
Borselli, F., Chiri, S., Romagnano, E. (2012) Patterns of Reduced VAT Rates in the European Union. International VAT Monitor, (1)
Corput, W., van der Annacondia, F., ur. (2012) EU VAT Compass 2012/2013. Amsterdam: IBFD
European Commission (2010) Commission staff working document, Serbia 2010 progress report. SEC 1330, 9.11
European Commission (2011) Commission staff working paper, Analytical report accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, Commission Opinion on Serbia's application for membership of the European Union. SEC 1208, 12.11
European Commission (2011) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the future of VAT, Towards a simpler, more robust and efficient VAT system tailored to the single market. COM 851 final, 6.12
European Commission (2012) Commission staff working document, Serbia 2012 progress report. SWD 333 final, 10.10
European Commission (2013) Commission staff working document, Serbia 2013 progress report. SWD 412 final, 16.10
European Commission (2014) Commission staff working document, Serbia 2014 progress report. SWD 302 final, 8.10
European Commission (1973) Proposal for a sixth Council Directive on the harmonization of Member States concerning turnover taxes, Common system of value added tax: Uniform basis of assessment. COM 950, 20.06
European Commission (2005) Serbia and Montenegro 2005 progress report. SEC 1428, 9.11
European Commission (2006) Commission staff working document, Serbia 2006 progress report. SEC 1389, 8.11
European Commission (2007) Commission staff working document, Serbia 2007 progress report. SEC 1435, 6.11
European Commission (2008) Commission staff working document, Serbia 2008 progress report. SEC 2698, 5.11
European Commission (2009) Commission staff working document, Serbia 2009 progress report. SEC 1339, 14.10
Lejeune, I., Daou, J., de Maeijer, S. (2012) The European Commission's Communication on the Future of VAT: A Recipe for Growth?. International VAT Monitor, str. 2
Milošević, M. (2014) Nezakonita evazija poreza na dodatu vrednost. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Milošević, M. (2011) Mesto prometa usluga u poreskom pravu EU. Pravni život, (12)
Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije (2014) Proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/teme/proces-pristupanja-republike-srbije-eu?lang=lat (pristupljeno: 20141026)
OECD (2012) Consumption Tax Trends 2012, VAT/GST and excise rates, trends and administration issues. Paris
Popović, D. (2007) Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom u Evropsku uniju: slučajevi Hrvatske i Srbije. Ekonomija, (1)
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta i Beograd: COLPI i Savremena administracija
Popović, D., Aleksić, S. (2006) Primena Zakona o porezu na dodatu vrednost. Beograd: Cekos in
Schulyok, F. (2010) The ECJ's Interpretation of VAT Exemptions. International VAT Monitor, (4)
Terra, B., Kajus, J. (2013) A Guide to the European VAT Directives. Amsterdam: IBFD
Thuronyi, V. (2003) Comparative Tax Law. The Hague: Kluwer Law International
Vlada Republike Srbije (2014) Uvodna izjava na međuvladinoj konferenciji o pristupanju Republike Srbije EU, Brisel, 21. 01
Wesselbaum-Neugebauer, C. (2004) Soll- versus Ist-Besteuerung oder die Finanzierungsneutralität der Umsatzsteuer. Umsatzsteuer-Rundschau, str. 8
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-7110
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
Potentials and structure of fiscal devaluation in Serbia
Milošević Miloš, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Application of the reverse-charge mechanism in the field of construction
Milošević Miloš, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Poreskopravni tretman hibridnih finansijskih instrumenata
Bosankić Dragan

prikaži sve [25]