Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 13  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 18, br. 4, str. 141-146
Proizvodnja mlečne kiseline i bakterijske biomase na destilerijskoj džibri pomoću imobilisanih bakterija
aUniverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

e-adresalmojovic@tmf.bg.ac.rs
Projekat:
Proizvodnja mlečne kiseline i probiotika na otpadnim proizvodima prehrambene i agro-industrije (MPNTR - 31017)

Sažetak
Mlečna kiselina predstavlja važan proizvod koji se koristi u prehrambenoj, hemijskoj i farmaceutskoj industriji. Poslednjih godina svetska potražnja mlečne kiseline se konstantno povećava po prosečnoj godišnjoj stopi od 7% i to prvenstveno zbog veće potražnje mlečne kiseline za proizvodnju biodegradabilnih polimera. Nove tehnologije za održivu fermentacionu proizvodnju mlečne kiseline se baziraju na korišćenju sporednih i otpadnih proizvoda kao supstrata. U radu je ispitivana mogućnost korišćenja jeftinog otpadnog materijala - tečne destilerijske džibre iz proizvodnje bioetanola iz industrijskog pogona 'Reahem' iz Srbobrana za integralnu proizvodnju mlečne kiseline i mikrobne biomase pomoću probiotski aktivne bakterije Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469 imobilisane na mikroporozni aluminosilikatni mineral zeolit (13X, molekulska sita) adsorpcijom. Imobilizacijom ove bakterije na zeolit ostvarena je prilično jaka veza koja se pripisuje jakim elektrostatičkim silama izmedju bakterija i nosača kao i sposobnošću bakterija da stvaraju egzopolisaharide koji takođe utiču na jačanje veza. Na taj način je minimalizovana desorpcija i ispiranje bakterije u toku fermentacije. Značajni parametri ostvareni u fermentaciji džibre sa bakterijom L. rhamnosus ATCC 7469 imobilisanom na zeolit su upoređeni sa parametrime ostvarenim u šaržnoj fermentaciji sa slobodnom bakterijom. Korišćenjem imobilisanih bakterija bilo je moguće ostvariti jednostavnu separaciju ćelija nakon fermentacije kao i njihovo ponovno korišćenje u više uzastopnih šaržnih ciklusa. Na taj način je nakon četiri ponovljena šaržna ciklusa fermentacije u laboratorijskim uslovima ostvarena visoka produktivnost proizvodnje mlečne kiseline od 1,69 g/L-h što je bilo značajno više nego u fermentaciji sa slobodnim ćelijama. Takodje je postignuta visoka koncentracija mlečne kiseline od 42,19 g/L, visok koeficijentprinosa na supstratu od 0,96g/g, kao i visoka koncentracija biomase ćelija odpreko 1010 CFU/g zeolita. Značajno je i to što su ovi rezultati ostvareni na tečnoj džibri bez dodatka minerala ili izvora azota.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka