Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 9 od 13  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 18, br. 4, str. 175-178
Dominantni korovi pri organskoj proizvodnji breskve - Prunus persica batsch. (Rosaceae A. L. De Jussieu 1789, Rosales)
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresadejana@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Organska poljoprivreda: Unapređenje proizvodnje primenom đubriva, biopreparata i bioloških mera (MPNTR - 31027)

Ključne reči: Prunus persica; organska proizvodnja; korovi; ekološka analiza
Sažetak
Korovi u voćnjacima nanose voćarskoj proizvodnji ogromne štete. Njihova prisutnost iznad praga štetnosti značajno smanjuje rod i narušava kvalitet plodova. U organskoj proizvodnji voća cilj nije, kao u konvencionalnoj, uništiti korove, već ih treba dovesti u ravnotežu sa voćarskom kulturom. Florističkim istraživanjem korovske vegetacije u zasadu breskve u Bajmoku, na gazdinstvu registrovanom za organsku proizvodnju, veće vrednosti brojnosti i pokrovnosti imaju vrste: Erigeron canadensis, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Chenopodium album, Polygonum lapathifolium, Sorghum halepense, Solanum nigrum, Sinapis arvensis, Setaria viridis, Rubus caesius, Sonchus arvensis, Artemisia vulgaris i Capsella bursa-pastoris. Taksonomska analiza ukazuje da su biljnim vrstama najbrojnije familije Asteraceae, Poaceae i Brassicaceae. Od analiziranih taksona zastupljene su korovsko-ruderalne (84,62%) i ruderalne (15,38%) biljke. Spektar životnih formi flore ukazuje na dominaciju terofita (53,85%). Među njima najbrojnije su T4 (38,46%) terofite, a znatno manje zastupljene su T1 (7,69%) i T3 (7,69%) terofite. Geofite su prisutne sa 30,77% i to G3 (23,08%) i G1 (7,69%). Hemikriptofite su zastupljene sa 15,38% i to H3 i H5 sa po 7,69%. Ekološka analiza korovske flore ukazuje da je stanište umerene vlažnosti (F - 2,54), neutralne reakcije (R - 3,15), mezo-eutrofno (N - 3,77), srednjeg sadržaja humusa (H - 3,00) i povoljne aerisanosti (D - 3,85), nezaslanjeno, povoljnog svetlosnog (L - 3,77) i termičkog (T - 3,92) režima. Rezultati analize flore korova: ekološka, taksonomska, biljnogeografska, analiza vremena cvetanja i kategorizacija prema staništu, doprinose sagledavanju raznovrsnih odnosa u istraživanom agroekosistemu radi uspostavljanja samoregulatornih procesa i podsticanju biodiverziteta.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka