Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 3 od 9  
Back povratak na rezultate
CM - časopis za upravljanje komuniciranjem
2015, vol. 10, br. 33, str. 57-78
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 28/07/2015
doi: 10.5937/comman10-8519
Zašto studenti ne koriste Fejsbuk? - razlozi nekorišćenja i percepcija korisnika
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresa: aleksandra_kekic@yahoo.com

Sažetak

Sve je više istraživanja koja su posvećena korisnicima internetskih društvenih mreža. Dok rastu saznanja o njima, vrlo je malo studija koje se bave internetskim korisnicima koji odlučuju da ugase svoje naloge ili onima koji im se nikada nisu ni priključili. Stoga predmet ovog istraživanja predstavljaju studenti koji ne koriste internetsku društvenu mrežu Fejsbuk - razlozi zašto je ne koriste, kao i percepcije o mreži i njenim odlikama. Osnovu istraživanja čini teorija koristi i zadovoljstva, prilagođena internetskim društvenim mrežama. Empirijska građa sastoji se iz 20 polustrukturiranih dubinskih intervjua vođenih sa studentima Univerziteta u Novom Sadu jer je ovaj veb servis u datoj vršnjačkoj grupi izuzetno popularan. Želelo se dokazati da oni koji ne koriste Fejsbuk posežu za alternativnim sredstvima kako bi ostali u kontaktu sa onima koji koriste ovu mrežu, ali isto tako nisu uskraćeni za informacije kojima pristupaju korisnici. Kako bi se utvrdili razlozi zbog kojih ispitanici ne koriste Fejsbuk, posebna pažnja posvećena je stavu o ugroženoj privatnosti na društvenoj mreži. Zaključak istraživanja je da ispitanici imaju tehničke uslove i znanje za pristup društvenoj mreži, ali da za tim nemaju potrebu. Svoje potrebe prvenstveno za komunikacijom, zabavom i informisanjem, zadovoljavaju alternativnim načinima, gde prednost daju drugim servisima na internetu i komunikaciji telefonom ili 'licem u lice'. Ono što posebno vide kao negativnu stranu Fejsbuka jeste ugrožavanje privatnosti, kroz objavljivanje fotografija i ličnih podataka.

Ključne reči

Fejsbuk; internet; nekorisnici; korisnici; privatnost; internetske društvene mreže; teorija koristi i zadovoljstva

Reference

Boyd, D.M., Ellison, B.N. (2007) Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1): 210-230
Hargittai, E. (2007) Whose Space?: Differences Among Users and Non-Users of Social Network Sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1): 276-297
Joinson, N.A. (2008) ‘Looking at’, ‘Looking up’ or ‘Keeping up with’ People? Motives and Uses of Facebook. New York: ACM, pp. 1027-1036, http://people.bath.ac.uk/aj266/pubs_pdf/1149-joinson.pdf (pristup: 20120116)
Lampe, C., Ellison, N., Steinfield, C.A. (2006) Face(book) in the Crowd: Social Searching vs. Social Browsing. ACM Press, str. 167-170
Milutinović, I. (2011) Između utopije i moralne panike - o društvenoj vrednosti Interneta. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 6, br. 18, str. 29-57
Perse, E.M., Dunn, D.G. (1998) The utility of home computers and media use: Implications of multi-media and connectivity. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 42: 435-456
Raacke, J., Bonds-Raacke, J. (2008) MySpace and Facebook: Applying the Uses and Gratifications Theory to Exploring Friend-Networking Sites. CyberPsychology & Behavior, 11 (2): 169-174
Republički zavod za statistiku (2012) Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji. Beograd, http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/00/78/87/Saopstenje_2012.pdf (pristup: 20130116)
Rossi, E. (2002) Uses & Gratifications/Dependency theory. http://zimmer.csufresno.edu/~johnca/spch100/7-4-uses.htm (pristup: 20120116)
Ruggiero, E.T. (2000) U & G T in 21st century. Mass Communication and Society, 3 (1): 3-37
Sibona, C., Walczak, S. (2011) Unfriending on Facebook: Friend Request and Online/Offline Behavior Analysis. Hawaii: Computer Society Press, http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2011/4282/00/07-05-17.pdf (pristup: 20120116)
Tufekci, Z. (2008) Grooming, Gossip, Facebook and Myspace. Information, Communication & Society, 11 (4): 544-564
Watkins, C. (2009) The Young and the Digital. Boston: Beacon Press