Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
CM - časopis za upravljanje komuniciranjem
2015, vol. 10, br. 33, str. 107-126
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 28/07/2015
doi: 10.5937/comman10-8397
Diskurzivno i ikoničko u novim ilustrativnim žanrovima
Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije - FMK, Beograd

e-adresa: boban.tomicc@gmail.com

Sažetak

Savremeni uslovi poslovanja na medijskom tržištu, kao i razvoj profesionalnih tehnologija u domenu štampe, televizije i onlajn medija, zahtevaju značajnu posvećenost kreativnim i inovativnim procesima. Formalne i sadržinske strukture vizuelnih medija, posebno štampe, televizije i onlajn medija, doživljavaju dinamične promene i unapređenja, uglavnom zasnovane na inovacijama u domenima računarskih tehnologija, modelovanja zvuka i slike, kao i grafičkog dizajna. U takvim okolnostima, pored unapređenja forme, sadržine i izražajnih mogućnosti nekih klasičnih ilustrativnih žanrova, poput fotografije, ilustracije, karikature, grafikona ili tabele, pojavljuju se i nove forme ilustrativnog karaktera. Pojava infografike, razvoj live-dijagrama i vizuelne mape značajno unapređuju vizuelnu komunikaciju u medijima i postaju aktuelni medijski sadržaj u štampi, televiziji i onlajn medijima. U radu otkrivamo i analiziramo kreativne postupke i tehnološke komponente zaslužne za pojavu i razvoj novih ilustrativnih formi, kao i zakonomernosti njihovog korišćenja u aktuelnoj medijskoj praksi. Ukazujemo na potencijale koje novi ilustrativni žanrovi unose u sam proces masovnog komuniciranja, ali i u poslovnu praksu i rezultate poslovanja medijskih kompanija. Koristeći neke reprezentativne uzorke i primere razvoja ilustrativnog žanra, ukazujemo na uočene nedostatke i anomalije koje savremena ilustrativna forma može doneti pred novinare, urednike i njihovu publiku. Ishodište rada je u ideji da se razvojem vizuelnih formi komuniciranja ne sme izvršiti vulgarna simplifikacija sadržaja medijskih poruka, već se poruka mora obogaćivati, kao i da se novinarstvo mora služiti novim ilustrativnim žanrovima u cilju povećanja informativnosti medijskih sadržaja, ali ne na štetu diskurzivnih formi i sadržaja.

Ključne reči

ilustrativni žanr; infografika; fotografija; diskurs; vizuelna komunikacija; kolaboracija

Reference

Anderson, A.D., Itjul, D.B. (2001) Pisanje vesti i izveštavanje za današnje medije. Beograd: Medija centar
Bart, R. (2011) Svetla komora, beleška o fotografiji. Beograd: Kulturni centar Beograda
Brigs, A., Berk, P. (2006) Društvena istorija medija. Beograd: Clio
Chandler, D., Munday, R. (2011) Dictionary of Media and Communication. New York: Oxford University Press, Inc
Đorđević, T. (2007) Teorija masovnih komunikacija. Beograd: Institut za političke studije
Harcup, T. (2014) Dictionary of Journalism. Oxford: Oxford University Press
Jevtović, Z., Petrović, R., Aracki, Z. (2014) Žanrovi u savremenom novinarstvu. Beograd: Jasen
Lowgren, J., Reimer, B. (2013) Collaborative Media. Production, Consumption, and Design Interventions. Cambridge, London: The MIT Press
Machin, D., Polzer, L. (2015) Visual Journalism. Hampshire: Palgrave, Macmillan education
Makluan, M. (1978) Poznavanje opštila - čovekovih produžetaka. Beograd: Prosveta
Malović, S. (2003) Novine. Zagreb: Sveučilišna knjižara
Marković, D., Cvetković, D., Kostić, Z., Tasić, A. (2009) Osnovi grafičkog dizajna. Beograd: Univerzitet Singidunum
Negroponte, N. (1996) Being Digital. New York: Vintage Books
Radojković, M., Miletić, M. (2006) Komuniciranje mediji i društvo. Novi Sad: Stylos
Rudin, R., Ibbotson, T. (2008) Novinarstvo, osnovne tehnike i temeljna znanja. Zagreb: Mate, doo
Rus-Mol, Š., Zagorac-Keršer, A. (2014) Novinarstvo. Beograd: Clio, Radio-televizija Srbije
Sontag, S. (2009) O fotografiji. Beograd: Kulturni centar Beograda
Šnel, R. (2008) Leksikon savremene kulture. Beograd: Plato
Tufte, E. (1983) The Visual Display of Quantitative Information. Cheshire. Connecticut: Graphics Press