Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 6, br. 1, str. 85-109
Javnobeležnička isprava o zasnivanju hipoteke kao vrsta izvršne isprave
Advokatska kancelarija Gašić, Beograd

e-adresadg51@sbb.rs
Ključne reči: ugovor o hipoteci; založna izjava o hipoteci; javnobeležnički zapis o zasnivanju hipoteke; Evropska izvršna isprava
Sažetak
Pravni poredak u krajnjem slučaju može i prinudno da se ostvari ukoliko adresati ne ispune zahteve koje on postavlja. Za prinudno ostvarenje nužno je ustrojiti ovlašćene organe i propisati postupak utvrđivanja protivpravnog ponašanja i, s tim u vezi, vrstu pravne zaštite protiv onih subjekata prava koji se tako ponašaju. Postupak zaštite pravnog poretka uređen je na različite načine u zavisnosti od prirode pravnih odnosa, pravne pozicije učesnika u pravnim odnosima, dominantne strukture pravnih odnosa, stepena zastupljenosti javnog interesa i sl. Kada je reč o građanskopravnim odnosima - mogućnost uticaja na protivpravno stanje prinudnim putem uslovljena je prethodnom potrebom da se utvrdi postojanje subjekta prava (poverioca) koji je ovlašćen da od drugog subjekta (dužnika) zahteva ispunjenje punovažnog potraživanja. Osnovni nosilac izvršne pravnozaštitne funkcije jeste sud kao organ državne vlasti koji je ovlašćen primenjivati prinudu radi ispunjenja punovažnog potraživanja subjekata prava. Izvršne isprave, po pravilu, predstavljaju pravni osnov za određivanje i sprovođenje postupka izvršenja. Zbog toga forma i sadržina izvršnih isprava pravnosistemski mora na jasan način biti propisana kako bi se otklonile međusobne nejasnoće i dileme. Trenutno, u okviru našeg pravnog poretka, postoji sistemska protivrečnost između forme ugovora o hipoteci i založne izjave, koja je propisana Zakonom o hipoteci, i forme javnobeležničke isprave o zasnivanju hipoteke kao vrste izvršne isprave koja je propisana važećim Zakonom o javnom beležništvu (u daljem tekstu: ZJB). S tim u vezi, ovim radom je ukazano na najvažnije pravne posledice koje mogu nastupiti usled pomenute sistemske neusklađenosti, posebno u vezi sa pravnom prirodom i značajem Evropske izvršne isprave. Sadržina rada proširena je i prikazom osnovnih načela u sudskom postupku izvršenja i obezbeđenja.
Reference
Čulinović, F. (1938) Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Štamparija Svetlost, II knjiga
Dika, M. (2010) Javnobilježničke ovršne isprave. u: Zbornik radova sa regionalnih konferencija o notarijatu, Tirana - Beograd
Dika, M. (1997) Javnobilježničko založnopravno osiguranje tražbina na temelju sporazuma stranaka. Pravo i porezi, 6/12
Guinio, M. (2002) Zadužnica - tri godine poslije. Javni bilježnik, 14
Kokot, K.I. (2013) Europski ovršni naslov. Javni bilježnik, 39
Mihelčić, G. (2013) Zadužnica i bjanko zadužnica u svjetlu novouvedenih pravila o registru zadužnica i bjanko zadužnica. Javni bilježnik, 38
Mihelčić, G. (2013) Europski ovršni nalog - nova vrsta ovršne isprave. Javni bilježnik, 39
Povlakić, M. (2009) Komentar Zakona o notarima u BIH. Nemačka organizacija za tehničku saradnju GTZ
Rijavec, V. (2002) Neposredna ovršnost javnobilježničkog akta. Javni bilježnik, 13
Šarkić, N. (2013) Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Pravni instruktor, 2217-7027
Trgovčević, P.M. (2006) Prenošenje ovlašćenja iz vanparničnog postupka na javnog beležnika. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, doktorska disertacija
Triva, S., Dika, M. (2004) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb: Narodne novine
Triva, S., Belajac, V., Dika, M. (1980) Sudsko izvršno pravo - opšti deo. Zagreb: Informator, str. 132
Vidra, I. (2011) Novine u izvršnom pravu nakon stupanja na snagu novog izvršnog zakona. Javni bilježnik, 34
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-7981
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Pravni zapisi (2016)
Prinudno izvršenje na osnovu javnobeležničke izvršne isprave
Milošević Monika

Gl Adv komore Vojvodine (2008)
O privremenim merama arbitražnog suda
Knežević Marko

Anali Pravnog fak Beograd (2006)
Prigovor trećeg lica u izvršnom postupku
Bodiroga Nikola

prikaži sve [46]