Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 6, br. 1, str. 201-213
Sadržina i svrsishodnost realnog duga
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

e-adresaapavicevic@jura.kg.ac.rs
Ključne reči: neakcesorno pravo obezbeđenja; realni dug; zemljišni dug; sadržina realnog duga
Sažetak
Predmet rada čini sadržina realnog duga, potencijalno novog prava obezbeđenja Srbije de lege ferenda. Primenom uporednopravnog metoda autor istražuje sličnosti i razlike jednog segmenta nemačke regulative zemljišnog duga i regulative realnog duga iz teksta Nacrta zakonika o svojini i drugim stvarnim pravima Srbije. Autor ocenjuje da su suštinske razlike zemljišnog, pa i realnog duga u odnosu na hipoteku (koja je sadržinski najsličniji institut domaćeg prava): neakcesornost i višefunkcionalnost. Ova svojstva realnog duga bitno utiču na uslove realizacije prava namirenja, čineći tako i sadržinu ovog instituta drugačijom od hipoteke, što sugeriše svrsishodnost uvođenja realnog duga u buduće pravo Srbije.
Reference
Baur, F., Stürner, R. (1999) Lehrbuch des Sachenrecht. München: C. H. Beck, 17. Auflage
Clemente, C. (2008) Recht der Sicherungsgrundschuld. Keln: RWS Verlag, 4. prerađeno izdanje
Eickmann, U. (2004) Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. München: C. H. Beck, Band 6 Sachenrecht, 4. Auflage
Gabardiel, H. (2004) Kreditsicherung durch Grundschulden. Stuttgart: Deutsche Sparkassen Verlag, 7 neu bearbeitete Aufl
Lazić, M. (1994) Sadržina hipoteke. Niš, magistarska teza
Lazić, M. (2009) Prava realnog obezbeđenja. Niš
Marković, L. (1911) Hipotekarno pravo. Beograd: G. Kon
Meyer, T. (2005) Kvaziakcesornost zemljišnog duga u njemačkom pravu
Orlić, M., Stanković, O. (1996) Stvarno pravo. Beograd: Nomos
Planojević, N. (2012) Stvarno pravo u praksi. Kragujevac: Pravni fakultet u Kragujevcu
Rašović, Z. (1991) Založno pravo na pokretnim stvarima. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, Doktorska disertacija
Soergel (2002) EU - Osterweiterung und dogmatische Fragen des Immobiliarsachenrechts Kausalität, Akzessorität und Sicherungszweck. ZBB, str. 5
Softić-Kadenić, D. (2010) Između akcesornosti i neakcesornosti. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, 53:
Stojanović, D. (1998) Stvarno pravo. Kragujevac: Pravni fakultet u Kragujevcu
Stojanović, D., Pavićević, B. (1997) Pravo obezbeđenja kredita. Beograd
Westermann, H. (1960) Sachenrecht. Karlsruhe
Živković, M. (2010) Akcesornost založnih prava na nepokretnosti. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-7926
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2015)
Osvrt na sličnosti i razlike između zemljišnog duga i prava retencije
Pavićević Aleksandra

Ekonomski signali (2016)
Prestanak hipoteke
Savić Jadranka

Anali Pravnog fak Beograd (2019)
Održaj kao način sticanja prava svojine na nepokretnosti
Dolović-Bojić Katarina

prikaži sve [25]