Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:30
članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
CM - časopis za upravljanje komuniciranjem
2015, vol. 10, br. 34, str. 73-96
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/12/2015
doi: 10.5937/comman10-8572
Učešće u virtuelnim zajednicama - onlajn i oflajn život
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: milinkovicm.marija@gmail.com

Sažetak

Svrha istraživanja jeste da se prepoznaju posledice učešća elektronski pismenih pojedinaca u virtuelnim zajednicama na njihov život u fizičkom svetu. U radu su prikazane mogućnosti i pretnje proistekle iz prisustva u virtuelnim zajednicama, sagledane iz sociološke i psihološke perspektive uticaja na život u grupi i individualne promene. Tehnike prikupljanja podataka kojim je sprovedeno istraživanje obuhvataju onlajn upitnik sa skalama procene usmerenim ka merenju jačine stavova i ponašanja na namernom uzorku od 100 ispitanika, 20 polustruktuiranih dubinskih intervjua na stratifikovanom slučajnom uzorku sa omladinom osnovnog i srednjoškolskog uzrasta, kao i sistematsko posmatranje kreiranja imidža putem fotografija na virtuelnim profilima na uzorku od 238 članova Fejsbuka. Internet je omogućio da svi postanemo javne ličnosti, a sa time je i slika koju šaljemo drugima postala bolja verzija nas samih. Rezultati istraživanja potvrdili su hipotezu da je život u virtuelnim zajednicama podjednako realan i da ponekad nadjačava dešavanja u fizičkom svetu. Hipoteze koje su takođe potvrđene odnose se na osećaj nezadovoljstva i takmičenja na socijalnim mrežama, promene identiteta i ponašanja na mreži. Hipoteza kojom se tvrdi da omladina provodi više vremena u virtuelnim zajednicama, nego u tradicionalnim nije potvrđena u ovom radu. Zaključak izveden iz poređenja sopstvenog i postojećih istraživanja u oblasti virtuelnih zajednica ukazuje na neophodnost edukacije i pomoći obrazovnog sistema, kako bi se generacije koje odrastaju uz nove tehnologije pripremile ne samo za tehnološko razumevanje virtuelnog života, već i za prepoznavanje njegovog uticaja u oflajn životu.

Ključne reči

sajber psihologija; sajber sociologija; virtuelna zajednica; internet; Fejsbuk

Reference

*** (2014) Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u RS. Beograd: Republički zavod za statistiku, Republički zavod za statistiku, Posećeno: 28. 12. 2014. URL: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/ 00/01/50/47/Saopstenje_2014.pdf
*** (2013) Istraživanje o iskustvima i ponašanjima djece na internetu i na društvenoj mreži Facebook. Hrabri telefon, Posećeno 18. 12. 2014: URL: http://www.poliklinika-djeca.hr/istrazivanja/ istrazivanje-o-iskustvima-i-ponasanjima-djece-na-internetu-i-na-drustvenoj- mrezi-facebook-2
Bodroža, B., Jovanović, S. (2008) Latentna struktura ponašanja u virtuelnim društvenim zajednicama i njegove relacije sa socijalnom anksioznošću. Primenjena psihologija, 1(1-2): 19-35
Bubonjić, M. (2013) Odrastanje u digitalnom dobu - Wim Veen, Ben Vrakking: Homo zappiens: Growing up in a digital age, Network continuum education, London, 2006. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 8, br. 27, str. 179-184
Hillery, G. (1955) Definition of community: Areas of agreement. Rural Sociology, vol. 20, str. 111-123
Hinić, D. (2009) Symptoms and Diagnostic Classification of the Internet Addiction Disorder in Serbia. Primenjena psihologija, 2 (1): 43-59
Ipsos Media (2012) Praćenje korišćenja novih medija. Posećeno: 1. 12. 2014. URL: http://www.mc.rs/upload/documents/saopstenja_izvestaji/ 2012/120712_IPSOS-koriscenje-novih-medija.pdf
Jones, S. (2001) Virtuelna kultura - Identitet i komunikacija u kiber društvu. Beograd: Biblioteka XX vek
Kahne, J., Westheimer, J., King, H.S. (1996) Visions of community and education in a diverse society. Posećeno: 27. 11. 2014. URL: http:// hepg.org/her-home/issues/harvard-educational-review-volume-66-issue-4/herarticle/_248
Katz, J.E., Rice, R.E. (2002) Social consequences of Internet use: access, involvement, and interaction. Cambridge, MA: MIT Press
Kekić, A. (2015) Zašto studenti ne koriste Fejsbuk? - razlozi nekorišćenja i percepcija korisnika. CM - časopis za upravljanje komuniciranjem, vol. 10, br. 33, str. 57-78
Kupainen, R. (2013) Young people's creative online practices in the context of school community. Posećeno: 24. 12. 2014. URL: http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2013011605&article=8
Radojčić, M.M. (2008) Istraživanje virtuelnih zajednica i javnog mnjenja na Internetu. Beograd: Službeni glasnik
Sibak, A. (2007) Reflections of RL in the virtual world. Posećeno: 8. 12. 2014, URL: http://www.cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=200707 2301&article=7
Stanković, B. (2011) Stalni strah od bliskosti - Intervju sa Šeri Terkl. Posećeno: 20. 2. 2015, URL: http://www.politika.rs/rubrike/Kultura/Stalni-strah-odbliskosti. lt.html
Terkl, Š. (2011) Sami zajedno - zašto očekujemo više od tehnologije nego jedni od drugih. Beograd: Clio
VIP, Ipsos, G.F.K., onSpot (2014) Kako mladi u Srbiji koriste mobilne uređaje. Posećeno: 28. 11. 2014. URL: http://www.vipmobile.rs/upload/documents/Infografika.pdf