Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17
članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
CM - časopis za upravljanje komuniciranjem
2015, vol. 10, br. 34, str. 97-120
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 14/12/2015
doi: 10.5937/comman10-8359
Predstavljanje osoba sa invaliditetom u književnosti, stripu i filmu
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: jelenamilosevic223@gmail.com

Sažetak

Izložene diskriminaciji, segregaciji i getoizaciji, osobe sa invaliditetom su vekovima, usled neznanja, sujeverja i straha od nepoznatog, bile tretirane kao teret, a kasnije kao pacijenti, u skladu sa medicinskim modelom pristupa invalidnosti. Pod uticajem političkih i društvenih promena, ali i ujedinjenih aktivista sa invaliditetom, u drugoj polovini 20. veka počinje da se razvija socijalni model pristupa invalidnosti zasnovan na ljudskim pravima koja pripadaju svima, kao i jezik invalidnosti. Jedna od najvećih prepreka na putu ovih promena je ljudska svest. Zato je podizanje svesti kontinuiran proces koji zahteva istrajnost, edukaciju i motivaciju pre svega samih osoba sa invaliditetom, kao i cele javnosti, uz obaveznu upotrebu svih vrsta medija. U ovom radu analiza filmova, knjiga i stripa čiji su likovi osobe sa invaliditetom pokazuje koliko se percepcija medija, kao refleksija stavova društva o invalidnosti, menjala kroz vreme, od posmatranja osoba sa invaliditetom kroz medicinski model pristupa invalidnosti, kao pasivnih objekata tuđe brige, do opserviranja invalidnosti kroz prizmu ljudskih prava i socijalnog modela prema kome invalidnost nije lična karakteristika i individualni problem, već socijalni fenomen.

Ključne reči

osobe sa invaliditetom; ljudska prava; diskriminacija; model pristupa invalidnosti; jezik invalidnosti; strip; film; književnost

Reference

Andrić, I. (1988) Travnička hronika. Beograd: Nolit
Brown, C. (1998) My left foot. London: Vintage
Centar za samostalni život invalida Srbije Samostalni život je filozofija. Posećeno 1.9.2013. URL: http://www.cilsrbija.org/ser/static.php?id=vise
Crnjanski, M. (1987) Seobe. Beograd: BIGZ, 1
Cucić, V., Jovanović, I. (2001) Osobe sa invaliditetom i okruženje. Beograd: Centar za proučavanje alteraativa
Estervic, I. (1995) Koncept samostalnog života. Posećeno 1.9.2013. URL: http://www.cilsrbija.org/ebib/Koncept%20samostalnog%20zivota.pdf
Horwood, W. (1988) Skallagrigg. London: Penguin Books Ltd
Hoseini, H. (2013) A planine odjeknuše. Beograd: Laguna
Igo, V. (1977) Zvonar Bogorodičine crkve. Sarajevo: Svjetlost
Jovanović, I. (2012) Naše reči odslikavaju naše stavove. u: [ur.] Zabrana diskriminacije osoba sa invaliditetom, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije, Službeni glasnik, str. 446-447
Kicinger, Dž. (2005) Dejstva i uticaji medija - Ponovo o uticaju medija - uvod u 'nova istraživanja efekata medija'. u: [ur.] Uvod u studije medija, Beograd: Clio, str. 415-429
Kovic, R. (2005) Born on the Fourth of July. New York: Akashic Books
Leru, G. (2009) Fantom iz opere. Beograd: IPS Media [etc. ]
Lorens, D. (2006) Ljubavnik Ledi Četerli. Beograd: Kompanija Novosti A.D
Melvil, H. (1969) Mobi Dik. Beograd: Narodna knjiga
Petrović, Lj. (2010) Jezik invalidnosti kao društveni problem kroz istoriju. Hereticus, 3-4: 77-92
Stivenson, R.L. (1966) Ostrvo s blagom. Beograd: Vuk Karadžić
Šapiro, Dž.P. (2005) Nema sažaljenja. Tuzla: IC za osobe sa invaliditetom 'Lotos'
Šekspir, V. (1966) Istorijske drame. Beograd: Kultura
Tatić, D. (2008) Zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom. Beograd: Službeni glasnik
Vilijams, T. (2002) Staklena menažerija. Beograd: NNK-Internacional