Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 13  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 69, br. 6, str. 651-656
Studija o nalazu aflatoksina u hrani za životinje i sirovom mleku u Srbiji tokom 2013. godine
Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd

e-adresadankaspiric@inmesbgd.com
Projekat:
Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu (MPNTR - 46009)

Ključne reči: aflatoksin B1; aflatoksin M1; hrana za životinje; mleko; ELISA; UPLC-MS/MS
Sažetak
Vremenski i klimatski uslovi koji su bili atipični za umereno kontinentalno proleće i leto 2012. godine smatraju se jednim od razloga kontaminacije useva mikotoksinima u Srbiji. Upotreba hrane za životinje poreklom iz žetve 2012. god. za posledicu je imala pojavu aflatoksina M1 (AFM1) u mleku krava. Kvantitativni ELISA testovi korišćeni su za analizu uzoraka hraniva, odnosno mleka. Konfirmacija pozitivnih rezultata dobijenh imunoenzimskim testom obavljena je pomoću UPLC-MS/MS metoda. Od 281 uzorka potpunih smeša za ishranu krava muzara, 67 uzoraka (24%) je sadržalo aflatoksin B1 (AFB1) u koncentraciji većoj od vrednosti MDK (maksimalno dozvoljena količina) od 0,005 mg/kg [4]. Uzorci kukuruza su, takođe, ispitani na prisustvo AFB1 i utvrđena je kontaminacija 22% uzoraka iznad vrednosti maksimalno dozvoljene količine (0,03 mg/kg). Uzorci druge vrste hraniva, kao što su suncokretova sačma, seno, kukuruzna silaža i repini rezanci bili su negativni na prisustvo aflatoksina B1. Sadržaj AFM1 u 934 'skrining' pozitivna uzorka je bio u opsegu 0,005-1,25 µg/kg. Najviši stepen kontaminacije zabeležen je tokom marta 2013, kada je 65% ispitanih uzoraka mleka sadržalo više od 0,05 µg/kg, a 13% više od 0,5 µg/kg aflatoksina M1.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.2298/HEMIND140619087S
objavljen u SCIndeksu: 06.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka