Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2015, br. 12, str. 8-15
Primena standardizovanih procedura u plasiranju i nezi perifernog venskog katetera/kanile
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Republike Srbije 'Dr Vukan Čupić'
Ključne reči: periferna venska kanila; protokol zaplasiranje i.v. kanile; primena protokola; istraživanje
Sažetak
Postavljanje perifernog venskog katetera/kanile je najčešća invazivna procedura koja se primenjuje u hospitalnom lečenju i nezi. Prema podacima iz stručne literature, preko 60% hospitalizovanih bolesnika ima plasiranu perifernu intravensku (i.v.) kanilu (Hindley 2004). Ispitivanja u Evropi su pokazala da se taj procenat kreće oko 60% za hirurške bolesnike, a najmanje 70% korisnika zdravstvene zaštite u lečenju akutne faze bolesti prima intravensku terapiju. Zato se danas naglasak stavlja na standardizovanje aktivnosti i praćenje najnovijih preporuka i smernica relevantnih stručnih asocijacija, koje se odnose na pripremu i sprovođenje postupka plasiranja periferne i.v. kanile, odabir intravenske kanile, nadzor i održavanje njene prohodnosti, a naročito na prevenciju nastanka infekcije i bezbednost kako pacijenta, tako i zdravstvenih radnika koji sprovode ovaj postupak. Protokol za plasiranje perifernog venskog katetera/kanile se kao standardizovana procedura primenjuje u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije 'Dr Vukan Čupić' od 2011.godine. CILJ-Prikaz primene standardizovanih procedura u oblasti tehnike i sigurnosti pri pripremi i plasiranju perifernog venskog katetera/kanile, kao i prikaz komplikacija i nege i.v katetera/kanile. Takođe, u radu će biti prikazano istraživanje o primeni Protokola za plasiranje perifernog venskog katetera/kanile u Institutu 'Dr Vukan Čupić'. METOD-Deskriptivan metod. Analiza dokumentacije. Kao instrument korišćen je upitnik sastavljen od pitanja sa ponuđenim odgovorima. Istraživanje je sprovedeno u IZZMD 'Dr Vukan Čupić'. REZULTATI-U anketi je učestvovalo 110 medicinskih sestara - tehničara. Sestre su u zadovoljavajućem obimu informisane o značaju primene pisanih procedura za plasiranje intravenske kanile. Samo 4% smatra da nema značaja. DISKUSIJA-Rezultati ovog istraživanja su potvrdili da je za unapređenja kvaliteta rada neophodno postojanje pisanih procedura. ZAKLJUČAK-Primena standardizovanih procedura je u funkciji smanjenja rizika od komplikacija plasirane i.v. kanile. Takođe, ona omogućava evaluaciju učinjenog i predstavlja osnovu za dalja istraživanja, u cilju unapređenja kvaliteta nege i bezbednosti kako bolesnika, tako i zaposlenih.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka