Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, br. 13, str. 19-21
Oštećenja perifernih nerava uzrokovana primenom periferne intravenske terapije
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za zdravstvenu negu + Medicinska škola '7. april', Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za zdravstvenu negu
cKlinički centar Vojvodine, Klinika za infektivne bolesti, Novi Sad + Klinički centar Vojvodine, Klinika za infektivne bolesti, Novi Sad
dUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za neurologiju + Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurologiju, Novi Sad
Ključne reči: oštećenja perifernih nerava; periferna intravenska terapija; venepunkcija; kanulacija
Sažetak
Uvod: Cilj ovog rada je da se analizom empirijskih radova prikažu podaci o oštećenjima perifernih nerava usled primene periferne intravenske terapije. Materijal i metode: Za pronalaženje empirijskih radova koristila se elektronska baza MEDLINE, strategija pretraživanja uključivala je primenu ključne reči po MeSH-u: peripheral nerve injuries, peripheral nerve damage, peripheral intravenous therapy, venepuncture, peripheral intravenous cannulation. Analizom su obuhvaćeni radovi na engleskom jeziku. Rezultati: Mogućnost da venepunkcija i periferna intravenska kanulacija mogu dovesti do oštećenja perifernih nerava često se navodi u literaturi. Međutim, podaci o učestalosti oštećenja nerava se uglavnom navode za venepunkciju, dok za ova oštećenja nastala usled periferne intravenske kanulacije postoje retki prikazi slučaja. Prema tipu oštećenja perifernih nerava po Seddonovoj klasifikaciji, u literaturi su zabeleženi slučajevi sva tri tipa oštećenja. Zaključak: Primena periferne intravenske terapije kao najčešća terapijska procedura, koju sprovode medicinske sestre u svojoj svakodnevnoj kliničkoj praksi, može uzrokovati različite tipove oštećenja perifernih nerava.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: aktuelni problemi
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka