Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, br. 13, str. 35-40
CRM u zbrinjavanju kritično obolelog pacijenta - da li sestra može biti kopilot?
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, KBC 'Dr Dragiša Mišović'
bKlinički centar Srbije, Beograd
Sažetak
Menadžment članova posade ili upravljanje članovima kokpita (Crew Resource Management, Cockpit Resource Management-CRM) je skup postupaka obuke za primenu u sredinama gde ljudska greška može imati fatalne posledice. Pre svega, koristi se za poboljšanje bezbednosti u vazduhu i fokusira se na interpersonalne komunikacije, liderstvo i donošenje odluka u pilotskoj kabini, ali je svoju primenu našao u svim sferama gde se donose kritične odluke: kontrola letenja, rukovanje brodom, protivpožarna zaštita, a u medicini se koristi u operacionim salama i službama za urgentno zbrinjavanje. Nakon 20 godina uspešne primene u avio industriji, zdravstveni sistem se za CRM zainteresaovao kada je američki Institut za medicinu preporučio korišćenje ovog modela kako bi se unapredila bezbednost i smanjio rizik od greške. Iako se ulažu značajni napori za poboljšanje bezbednosti pacijenata kroz unapređenje timskog rada, ne postoji potvrđeni alat za naučno merenje timskog rada u medicinskom timu. U radu će biti prikazana publikovana istraživanja o timskom radu i primeni CRM u zdravstvenom sistemu. Takođe, biće prikazane metode i tehnike merenja timskog rada kao i efikasnog treninga kojima se aktivno uključuju svi članovi zdravstvenog tima (sastanci, ček liste, komunikacione tehnike koje podstiču sredinu uzajamnog poštovanja). Da bi unapredili CRM u operacionoj sali, razvijeni su i drugi alati kojima se poboljšava bezbednost pacijenata, poput 'crne kutije'. U ovom slučaju patentirana 'crna kutija' je digitalni sistem za arhiviranje kompletnog operativnog procesa i okruženja uključujući monitoring nad aparatima, koja ima za cilj da omogući analizu svih podataka i potencijalne studije operativnog učinka, intraoperativnih grešaka, timskog rada i komunikacije. Zaključak sprovedenih istraživanja je da postoje značajne razlike u percepciji timskog rada u operacionoj sali, sa stanovišta lekara i stanovišta medicinskih sestara. Izvrsni pojedinci, iako visoko stručni u svojoj disciplini, ne moraju posedovati veštine timskog rada i samim tim ne mogu biti korisni članovi tima, iako su neretko hijerarhijski postavljeni upravo na lidersku poziciju. Stoga bi treninzi po CRM metodologiji omogućili sticanje važnih komunikacionih veština ovakvim pojedincima, ali i ohrabrili ostale članove tima da sa njima komuniciraju služeći se nekonfliktnim alatima.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka