Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 20, br. 4, str. 182-185
Veb bazirana aplikacija za izbor optimalnog sistema gajenja biljaka u kontrolisanim uslovima
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresakamenko@uns.ac.rs
Projekat:
Inteligentni nadzorno upravljački sistem za rano otkrivanje i eliminaciju neželjenih stanja i promena na uređajima, opremi i procesima procesne industrije (MPNTR - 32018)

Sažetak
U ovom radu je dat opis aplikacije bazirane na najsavremenijim veb tehnologijama za izbor optimalnog sistema biljne proizvodnje u kontrolisanim uslovima. Veb aplikacija se oslanja na prethodno formiran ekspertski model izbora tehnološko- tehničkog sistema gajenja u kontrolisanim uslovima. Model je implementiran u okviru veb aplikacije dok su parametri modela smešteni u bazi podataka radi lakšeg održavanja. Razvijena veb aplikacija je bazirana na najnovijim veb i internet tehnologijama koje omogućavaju masovnost i dostupnost takvog ekspertskog znanja do svakog ko ima pristup internetu i standardní veb pregledač. Aplikacija na veoma intuitivan način krajnjeg poljoprivrednog proizvođača, na osnovu njegovih početnih ideja, vodi kroz postupak izbora optimalnog sistema. Sam postupak je organizovan u koracima radi lakše interakcije sa korisnikom. Na osnovu željene biljne kulture i raspoložive površine, oslanjajući se na ekspertsko znanje implementirano u modelu kao i dodatnih zahteva korisnika, aplikacija daje predlog u obliku izveštaja. Izveštaj sadrži predlog tipa konstrukcije i orijentacije objekta, tehnološkog sistema gajenja, tehničko-tehnološkog sistema ventilacije, grejanja i navodnjavanja kao i njihove kapacitete, površine neophodnih pratećih objekata i površine predviđene za buduće proširenje. Svaki generisani izveštaj korisnik može sačuvati za kasniju upotrebu. Na taj način korisnik može upoređivati dva ili više predloga aplikacije i doneti konačnu odluku o podizanju sistema biljne proizvodnje u kontrolisanim uslovima po predloženoj specifikaciji.
Reference
Cochran, J., Forsyth, S., Baugh, R., Everest, M., Glendenning, D. (2008) Professional IIS 7. Indianapolis, United States: Wiley Publishing
Dimitrijević, A., Bajkin, A., Zoranović, M., Ralević, I. (2012) Decision support model for energy efficient greenhouse production system. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 16, br. 2, str. 57-60
Kamenko, I., Bugarski, V., Nikolić, P., Čongradac, V. (2011) Web based approach for storing and displaying diagnostic motor data. u: 16th International symposium on Power electronics - Ee 2011., Novi Sad, Serbia
Kamenko, I., Nikolić, P., Matić, D., Kulić, F. (2012) Web interface of expert system for improving the soil quality. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 16, br. 3, str. 120-122
Kamenko, I., Jakovljević, B., Kulić, F., Nikolić, P., Bugarski, V. (2015) Web based application for visualization of geospatial data in agriculture. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 19, br. 2, str. 108-111
Macdonald, M., Szpuszta, M. (2005) Pro ASP. NET 2. O Website Programming. New York: Apress, City
Macdonald, M., Szpuszta, M. (2006) Pro ASP. NET 2. O in C# 2005 (ed.). New York, United States: Apress, City, 1st edition
Nikolić, P., Matić, D., Bugarski, V., Kamenko, I. (2011) Korišćenje WEB tehnologija u nadzoru i upravljanju potrošnjom energije. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 2, str. 103-105
Paul, S. (2008) Pro SQL server 2008. New York City, United States: Apress
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2017.