Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 3 od 20  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 2, br. 3, str. 47-59
Uzroci osiromašenja gradova i gradskog stanovništva
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Sažetak
Proučavanje siromaštva u urbanim sredinama može se posmatrati sa dva aspekta: unutrašnjih faktora koji podrazumjijevaju politiku gradske uprave čiji je konačan cilj unapređenje gradske sredine ostvarivanjem profita kroz poreze na prihode, rente i takse koje se ostvaruju kroz građevinske i urabanističke dozvole i saglasnosti, i vanjski faktora koji podrazumijevaju ekonomsko-politička previranja kao i nužan tok industrijskog napretka koga prate procesi urbanizacije. Unutrašnji faktori podrazumijevaju plansko prestruktuiranje urbanog prostora, a jedan od načina predstavljaju procesi džentrifikacije, kao i homogenizacije socijalno heterogenih urbanih naselja. Urbanizacija kao vanjski faktor povezana je sa idustrijskim i tehničko-tehnološkim napretkom. U razvijenom dijelu svijeta urbanizacija vrši filtraciju urbanog stanovništva u klasno hijerarhijskoj strukturi zahvaljujući konkurentnosti na tržištu rada, dok je urbanizacija zemalja Trećeg svijeta odraz krize izazvane društveno-političkim previranjima kao i industrijalizacijom koja nije postigla stepen razvoja na način da apsorbuje nadolazeće stanovništvo iz ruralnih sredina. Urbano siromaštvo uslovljeno je specifičnim obilježjima bitnim za život u gradskoj sredini među kojima su neadekvatna i nedovoljna primanja, nizak stepen obrazovanja, substanarsko stanovanje kao i stanovanje u getima i slamovima, neadekvatno obezbjeđivanje javnih infrastruktura, i neadekvatno pružanje osnovnih javnih usluga itd. Grad je prostorni izraz socijalne segregacije, a time i siromaštva uopšte.
Reference
Backović, V. (2005) Evropski gradovi u postsocijalističkoj transformaciji. Sociologija, vol. 47, br. 1, str. 27-44
Bejaković, P. (2000) Borba protiv siromaštva u SAD. Revija za socijalnu politiku, 7(2):
Curran, W. (2007) 'From the Frying Pan to the Oven': Gentrification and the Experience of Industrial Displacement in Williamsburg, Brooklyn. Urban Studies, 44(8): 1427-1440
Davis, M. (2006) Planet of Slums. New York: Verso
Harvey, D. (2010) Pravo na grad. Desripancija, Zagreb, vol. 10, br. 14/15
Massey, D., Denton, N. (1998) American apartheid, segregation and making of the underclass. Cambridge - Massachuttes - London - England: Harvard University Press
Newman, K., Wyly, E.K. (2006) The Right to Stay Put, Revisited: Gentrification and Resistance to Displacement in New York City. Urban Studies, 43(1): 23-57
Petrović, M. (2009) Transformacija gradova - ka depolitizaciji urbanog pitanja. Beograd: Filozofski fakultet-Institut za sociološka istraživanja
Pušić, Lj. (1997) Grad, društvo, prostor. Beograd: Zavod za udžbenike i nastvana sredstva
Rodriguez, J., Martine, G. (2008) Urbanization in Latin America and the Caribbean: Experiences and lessons learned. u: Martine G., Mcgranahan G., Montgomery M., Ferdandez-Castilla R. [ur.] The Global frontier, Urbanization Poverty and Environment in the 21 st Century, London: Earthscan
Sasen, S. (1991) The global city. New York - London - Tokyo - Princeton: Princenton University Press
Stanilov, K. (2007) The post-socialist city. Ohio, USA: Univerisity of Cincinnati
Szelenyi, I. (1996) Cities under socialisam and after. u: Andrusz G., Harloe M., Szelenyi I. [ur.] Cities After Socialism, Oxford, Cambridge: Bleckwell Publisher
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pol1203047P
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.